MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY TNHH 1 TV LÀ CÁ NHÂN

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty TNHH 1 thành viên là cá nhân  

Mau Thong bao giai the cty TNHH 1tv-CN
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY TNHH 1 TV LÀ TỔ CHỨC

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty TNHH 1 thành viên là tổ chức  

Mau Thong bao giai the cty TNHH 1tv-TC
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY TNHH 2 TV TRỞ LÊN

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty TNHH 2 thành viên trở lên  

Mau Thong bao giai the cty TNHH 2tv
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY CỔ PHẦN

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty cổ phần

Mau Thong bao giai the cty CP
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ CTY HỢP DANH

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể cty Hợp danh  

Mau Thong bao giai the cty HD
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

MẪU THÔNG BÁO V/v giải thể Doanh nghiệp tư nhân  

Mau Thong bao giai the DNTN
Xem
 Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ

 

MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI XÃ VIÊN V/v giải thể Hợp tác xã  

Mau Bien ban hop Dai hoi xa vien ve giai the DHXV-HTX
Xem
 Tải xuống

MẪU NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI XÃ VIÊN V/v giải thể Hợp tác xã  

Mau Nghi quyet cua Dai hoi xa vien ve giai the HTX
Xem
 Tải xuống

         Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
  • TP. HCM liên hệ: 0938.234.777 Ms.Sương để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty  uy tín – giá ưu đãi nhất.