Tin tức

che-do-chinh-sach-moi
Trong tháng 11/2014, nhiều chính sách thuế (nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, kê khai thuế) bắt đầu có hiệu lực
thue-thu-nhap-doanh-nghiep
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung thay đổi các nghị định về thuế.
giay-phep-nhap-khau
Bộ công thương vừa ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCT về áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.
Những thông tư pháp luật có hiệu lực từ cuối tháng 10 / 2014
thue-voi-ruou-bia
Chính phủ cũng đề nghị điều chỉnh tăng thuế suất thuế TTĐB đối với kinh doanh casino (bao gồm cả trò chơi điện tử có thưởng) từ 30% lên 35%.
phao
Thay vì đề xuất 8 ngành nghề cấm kinh doanh và đầu tư, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã thống nhất đưa 11 ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, số ngành nghề được gỡ bỏ lệnh cấm chỉ là 40 thay vì 43 như đề xuất trước đó
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra danh mục 8 ngành nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh và nhận được sự đồng tình từ lãnh đạo Chính phủ cũng như các bộ ngành khác.
che-do-chinh-sach-moi
Trong tháng 11/2014, nhiều chính sách thuế (nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thu...
thue-thu-nhap-doanh-nghiep
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung thay đổi các nghị định...
giay-phep-nhap-khau
Bộ công thương vừa ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCT về áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự...
Những thông tư pháp luật có hiệu lực từ cuối tháng 10 / 2014
thue-voi-ruou-bia
Chính phủ cũng đề nghị điều chỉnh tăng thuế suất thuế TTĐB đối với kinh doanh casino (bao gồm cả...
phao
Thay vì đề xuất 8 ngành nghề cấm kinh doanh và đầu tư, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã thống nhất...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra danh mục 8 ngành nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh và nhận được sự đồng...