Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp có nhu cầu thành lập công ty nhưng 1 phần e ngại khi nhắc tới các khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi thành lập công ty. Vậy sau khi thành lập doanh nghiệp cần phải đóng những loại thuế gì? Cách tính như thế nào?  thời gian đóng cụ thể ra sao xin mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Cac-loai-thue-phai-nop-khi-thanh-lap-cong-ty
Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

1. Khái niệm về thuế

Thuế là khoản thu nộp bắt buộc mà các chủ thể trong xã hội có nghĩa vụ phải thực hiện với Nhà nước, nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước và nhu cầu chi tiêu vì lợi ích chung của xã hội. Thuế có những đặc điểm:

– Mang tính chất bắt buộc

– Không mang tính đối giá, hoàn trả trực tiếp

– Sử dụng vào các mục đích phục vụ xã hội

2. Các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp khi thành lập công ty

Chính vì thuế là khoản thu nộp bắt buộc với các chủ thể thuộc diện chịu thuế, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này. Cụ thể, doanh nghiệp phải đóng những loại thuế sau đây:

 a. Thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu và đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp. Thuế môn bài được thu thường  niên, trên cơ sở vốn điều lệ doanh nghiệp hoặc doanh thu năm của doanh nghiệp.

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải lập và nộp tờ khai nộp thuế môn bài theo mẫu tại Nghị định 139/2016/NĐ – CP. Thời gian nộp chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Về mức thuế nộp, với các doanh nghiệp được thành lập trước năm nộp hoặc được thành lập từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm nộp thuế thì:

– Nếu doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng/năm thì mức thuế nộp là 3.000.000 đồng/năm.

– Nếu doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ dưới 10 tỷ đồng/năm thì mức thuế nộp là 2.000.000 dồng/năm.

– Đối với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, các tổ chức kinh tế khác,… thì mức thuế phải nộp là 1.000.000 đồng/năm.

Doanh nghiệp phải nộp đủ và đúng hạn thuế môn bài cho cơ quan thuế của nhà nước. Việc thiếu thuế hay chậm nộp sẽ khiến doanh nghiệp bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, phần thuế chậm nộp sẽ tính lãi suất chậm trả với thuế suất 0.03%/ngày.

Xem thêm: hướng dẫn cách tính chậm nộp thuế môn bài

b. Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, tính vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến tiêu thụ, được nộp vào ngân sách nhà nước theo mức độ hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ. Các doanh nghiệp để duy trì hoạt động và tạo doanh thu chắc chắn sẽ có những hoạt động kinh doanh sản xuất, nên đa phần doanh nghiệp nghĩ răng phải nộp loại thuế này. Tuy nhiên, với  một số ngành nghề, Nhà nước không yêu cầu nộp thuế giá trị gia tăng, như: ngành trồng trọt, chăn nuôi; ngành dịch vụ y tế, dịch vụ bưu chính – viễn thông,… Các doanh nghiệp cần tham khảo điều 5, Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi năm 2013 để biết được doanh nghiệp của mình thuộc diện phải nộp thuế hay không.

Thuế giá trị gia tăng có hai cách tính là theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo những quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế bằng phương pháp khấu trừ thuế. Còn phương pháp trực tiếp áp dụng với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không thực hiện đầy đủ thủ tục về hóa đơn chứng từ; và áp dụng cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Khi nào doanh nghiệp cần phải nộp thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp cần phải nộp thuế giá trị gia tăng ( thuế GTGT) khi doanh nghiệp phát sinh hành vi kinh doanh, buôn bán, tư vấn, cung cấp dịch vụ và xuất hóa đơn ra trong kỳ tính thuế dương. Thì doanh nghiệp phải nộp số thuế GTGT tương ứng.

Thời điểm nộp thuế giá trị gia tăng

Thời điểm nộp thuế giá trị gia tăng căn cứ vào kỳ tính thuế của từng doanh nghiệp cụ thể. Có doanh nghiệp kỳ tính thuế theo tháng, có doanh nghiệp kỳ tính thuế theo quý

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Ngày 20/06/2022 là thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 05/2022

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quý

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Ngày 31/7/2022 là thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của quý II/2022.

>> Xem thêm tổng quan về thuế giá trị gia tăng: https://tuvanvietluat.com/thue-gia-tri-gia-tang-la-gi-cach-tinh-thue-gtgt/

c. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế . Về công thức tính thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được tính:
  • Thuế TNDN= (Doanh thu tính thuế – Quỹ khoa học phát triển) x thuế suất thuế TNDN
  • Doanh thu tính thuế = Doanh thu chịu thuế –  (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ kết chuyển)
  • Doanh thu chịu thuế = Toàn bộ doanh thu – Các khoản giảm trừ.

– Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm tất cả những khoản thu của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các khoản thu khác của công ty. Nếu công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sẽ không tính thuế GTGT vào doanh thu, còn nếu như tính thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì sẽ tính vào tổng doanh thu.

– Doanh nghiệp sẽ có những khoản được giảm trừ như chi phí khi hoạt động sản xuất, khoản chi có hóa đơn chứng từ hợp pháp, thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng hóa dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện,…

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% với doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm và 22% với doanh thu trên 20 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên với một số ngành nghề đặc biệt, mức thuế suất sẽ cao hơn. Cụ thể, ngành khai thác, thăm dò dầu khi có thuế suất từ 32% đến 50%, các ngành khai thác mỏ, tài nguyên quý hiếm có mức thuế suất là 40% hoặc 50%.

d. Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu được đánh vào thu nhập của các cá nhân nhưng doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN = Doanh thu tính thuế x thuế suất.

Doanh thu  tính thuế của mỗi cá nhân sẽ được giảm trừ các khoản như giảm trừ gia cảnh ( với cá nhân là 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng) và các khoản đóng bảo hiểm.

– Ngoài ra, tùy theo  hoạt động đặc trưng của mỗi công ty, doanh nghiệp phải đóng một số loại thuế khác như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất – nhập khẩu, thuế môi trường,…

3. Các câu hỏi có liên quan đến các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp

Câu hỏi số 1:  Nếu thành lập công ty mà không đóng thuế có làm sao không?

Trả lời: Nếu thành lập công ty mà doanh nghiệp phát sinh số thuế phải nộp mà không nộp thuế cho cơ quan nhà nước thì nếu trong thời gian ngắn và và số tiền phải đóng thuế nhỏ thì doanh nghiệp sẽ bị truy thu số tiền chậm nộp thuế và phải đóng đầy đủ cả tiền thuế và tiền chậm nộp. Số tiền này phụ thuộc vào thời gian doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nếu số tiền doanh nghiệp nợ thuế lớn mà doanh nghiệp không đóng thì trong thời gian ngắn doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn hoặc cướng chế tài khoản ngân hàng, có thể bị đóng cửa mã số thuế nặng hơn có thể bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu hỏi số 2: Nếu doanh nghiệp không có khả năng chi trả toàn bộ hoặc 1 phần các khoản thuế thì cần phải làm như thế nào?

Trả lời: Đối với doanh nghiệp không có khả năng chi trả 1 phần hoặc toàn bộ các khoản thuế của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế thì tùy từng tình hình cơ quan thuế sẽ ra quyết định có thể ép buộc doanh nghiệp làm thủ tục phá sản. Hoặc làm giải thể công ty nếu đạt điều kiện.

Câu hỏi số 3: Doanh nghiệp có thể gia hạn thời gian nộp thuế hay không?

Trả lời: Đối với việc gia hạn nộp thuế thì còn phụ thuộc vào từng doanh nghiệp ở từng chi cục thuế hoặc từng tình thành phố nơi áp dụng các thông tư nghị quyết, quyết định có thể doanh nghiệp sẽ được gia hạn tạm chậm nộp 1 thời gian nhất định.

Hy vọng qua bài tư vấn trên, các doanh nghiệp đã nắm rõ các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty. Nếu có bất cứ thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ tư vấn thành lập công ty để được hỗ trợ tốt nhất
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ