Chuyển nhượng và tăng vốn trong công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi cơ cấu góp vốn, tăng vốn điều lệ và chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần. Để đơn giản hóa về mặt thủ tục, các công ty thường hướng tới hình thức tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong công ty. Vì thế, khi doanh nghiệp muốn mời một cổ đông tham gia vào công ty, đồng thời tăng mức vốn điều lệ thì không thể thực hiện đồng thời trong cùng một thời điểm.

thu-tuc-tang-von-va-chuyen-nhuong-von-gop-cong-ty-co-phan
Tư vấn chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần

Nội dung tư vấn trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn khi tìm hiểu và thực hiện thủ tục này, Việt Luật có những nội dung tư vấn cụ thể dưới đây về các bước thực hiện, thực hiện chuyển nhượng cổ phần giữa các thành viên trước sau đó thực hiện việc tăng vốn điều lệ công ty, các công việc thể hiện rõ ràng doanh nghiệp nắm bắt tốt nhất.

Trường hợp doanh nghiệp muốn tăng vốn trong Công ty cổ phần, theo Điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2014 có thể thực hiện một trong các hình thức: 

 • Chào bán cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu (Điều 124 Luật doanh nghiệp 2014)
 • Chào bán ra công chúng đối với công ty đại chúng (Luật chứng khoán  năm 2010)
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ (Điều 123 Luật doanh nghiệp 2014)
Doanh nghiệp sẽ thực hiện theo trình tự lần lượt là bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông cổ ty sang cổ đông mời tham gia, sau đó tiến hành thực hiện hồ sơ tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu trong công ty:
Bước 1:
Chuyển nhượng cổ phần các thành viên trong công ty
Hồ sơ bao gồm:
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi
 • Thông báo lập sổ cổ đông
Bước 2: Tăng vốn điều lệ trong công ty
Hồ sơ bao gồm:
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi
 • Thông báo lập sổ cổ đông

Công việc của Việt Luật khi thực hiện thủ tục pháp lý thay đổi vốn, chuyển nhượng cổ phần 

 • Tư vấn trước và sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết hoàn thiện hồ sơ
 • Thực hiện soạn thảo đầy đủ hồ sơ và tiến hành nộp hồ sơ qua mạng điện tử + nộp hồ sơ bản cứng đối chiếu hồ sơ nộp đã hợp lệ qua mạng điện tử
 • Nhận kết quả và bàn giao tới khách hàng.

Thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thay đổi thông tin vốn công ty 

 • Chi phí: 1000.000 VNĐ
 • Thời gian thực hiện: 7-10 ngày làm việc từ khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ ( Các trường hợp cụ thể tư vấn Việt Luật có trao đổi cụ thể với quý khách khi thực hiện )
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết