You are here

Đăng ký bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh mà nhà nước quy định để có thể bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc bị mất thu nhập trên cơ sở họ đã đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội. Hiện nay thì vấn đề bảo hiểm xã hội đang rất phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm rõ được việc đăng ký bảo hiểm xã hội như thế nào. Bạn đọc hãy tham khảo bài viết sau đây để hiểu rõ thêm thông tin về đăng ký bảo hiểm xã hội.

1. Các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội hiện nay bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình mà người lao động và người sử dụng lao động tham gia khi hình thành quan hệ lao động.
  • Còn bảo hiểm xã hội từ nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia là các cá nhân có nhu cầu, được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng nhưng phải phù hợp theo quy định.
Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người tham gia là người lao động và doanh nghiệp.
Người lao động là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:
- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn hoặc hợp đồng theo mùa vụ từ đủ 01 tháng trở lên.
- Cán bộ, công chức, viên chức.
- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan nghiệp vụ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
- Người làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động tại Việt Nam. 
- Người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương.
- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
Ngoài ra thì người lao động là người nước ngoài mà làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động thì cũng được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động sẽ được hưởng các chế độ về ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.
- Khi người lao động ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội theo trình tự do pháp luật quy định.

2. Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Thời hạn để doanh nghiệp tiến hành đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động là trong vòng 30 ngày từ ngày giao kết hợp đồng.
Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động bao gồm:
- Đối với người lao động thì người lao động nộp cho doanh nghiệp các giấy tờ sau:
+ Tờ khai về việc tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (theo mẫu).
+ Trường hợp người lao động thuộc nhiều đối tượng đóng bảo hiểm y tế thì nộp các giấy tờ chứng minh việc hưởng của đối tượng cao hơn.
Ví dụ: người lao động là người có công với cách mạng thì vẫn đóng bảo hiểm y tế thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng nhưng sẽ được hưởng theo nhóm người có công với cách mạng. Do đó mà người lao động cần có các giấy tờ chứng minh việc mình là người có công với cách mạng.
- Còn người sử dụng lao động sẽ chuẩn bị giấy tờ sau:
+ Tờ khai về việc doanh nghiệp tham gia, điều chỉnh thông tin đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y  tế.
+ Danh sách những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu).
+ Bảng kê khai thông tin của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
- Một số giấy tờ cần thiết khác.
- Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua các hình thức là nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc có thể nộp hồ sơ thông qua giao dịch điện tử.
- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng hình thức giao dịch điện tử thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ bằng phần mềm kê khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của I-VAN, tiến hành ký bằng chữ ký số và gửi đến cổng thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức I-VAN.
- Sau 05 ngày từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp nhận được Sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của người lao động. Trường hợp không trả sổ bảo hiểm và thẻ bảo hiểm y tế thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

  • Nếu doanh nghiệp bạn có sử dụng lao động và chưa nắm rõ về hồ sơ, giấy tờ đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng như trình tự đăng ký, hãy liên hệ ngay với Việt Luật qua hotline 0965.999.345 để được sử dụng dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội. Giá cả sử dụng dịch vụ sẽ do các bên thỏa thuận căn cứ vào số lượng lao động và các giấy tờ có liên quan.

 Để biết rõ hơn về hồ sơ cũng như trình tự đăng ký bảo hiểm y tế, hãy liên hệ ngay đến luật sư tư vấn luật bảo hiểm 1900.6199 để được hỗ trợ miễn phí

Facebook comments