You are here

Thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là hoạt động của các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm mục đích phát sinh lợi nhuận trên cơ sở đóng phí bảo hiểm của bên mua. Hiện nay bảo hiểm phi nhân thọ đang là vấn đề được nhiều người quan tâm bên cạnh bảo hiểm nhân thọ. Nhiều công ty ra đời kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của mọi người. Vậy theo quy định của pháp luật thì điều kiện và thủ tục để một công ty hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ được quy định như thế nào?

thanh-lap-cong-ty-bao-hiem-phi-nhan-tho

1. Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí thì khi phát sinh sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm cho người được thụ hưởng khi mua hoặc bồi thường thiệt hại. 
Bên cạnh bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ thì bảo hiểm phi nhân thọ cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ do sự phát triển không ngừng của kinh tế - xã hội hiện nay. Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ tài sản, các trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ khác mà không thuộc lĩnh vực nhân thọ. Do hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là hoạt động kinh doanh có điều kiện nên công ty phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm.
Các điều kiện chung khi mà công ty muốn tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm bao gồm: cá nhân, tổ chức góp vốn thành lập công ty không thuộc các trường hợp bị cấm; phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn của cá nhân, tổ chức khác; nếu tổ chức góp từ 10% tổng số vốn điều lệ thì phải là tổ chức có lãi 03 năm liền kề trước khi nộp hồ sơ thành lập.
Điều kiện quan trọng trong việc thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ đó là về vốn pháp định của công ty. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì công ty phải đảm bảo số vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn mà pháp luật quy định. Theo quy định hiện nay thì mức vốn pháp định được quy định như sau:
- Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: mức vốn pháp định là 300 tỷ VNĐ.
- Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: mức vốn pháp định là 350 tỷ VNĐ.
- Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: mức vốn pháp định là 400 tỷ VNĐ.
Hiện nay pháp luật kinh doanh bất động sản chỉ cho phép có hai mô hình doanh nghiệp được phép kinh doanh bảo hiểm đó là công ty TNHH và công ty cổ phần, mỗi mô hình kinh doanh đều có những yêu cầu riêng:
Đối với công ty TNHH: ngoài các điều kiện chung nêu trên thì còn phải đáp ứng được:
- Đối với tổ chức nước ngoài góp vốn vào công ty thì phải được cơ quan nước ngoài cho phép kinh doanh hoặc được ủy quyền góp vốn tại Việt Nam; tổ chức phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam; tổng tài sản tối thiểu của tổ chức đảm bảo có 02 tỷ USD trong năm liền kề trước khi góp vốn thành lập công ty; không có vi phạm về lĩnh vực bảo hiểm.
- Đối với tổ chức Việt Nam: công ty phải được thành lập theo quy định pháp luật doanh nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tài chính; có tài sản ít nhất là 2.000 tỷ VNĐ trong năm liền kề trước khi nộp hồ sơ thành lập.
- Đối với công ty cổ phần: phải có ít nhất 02 cổ đông sáng lập là tổ chức đáp ứng điều kiện như công ty TNHH và phải cùng nhau sở hữu ít nhất 20% tổng số cổ phần của công ty.
Sau khi được cấp phép hoạt động thì trong vòng 03 năm các cổ đông phải cùng nhau sở hữu ít nhất 50% tổng số cổ phần được quyền chào bán của công ty.
Khi lựa chọn một trong hai mô hình kinh doanh này thì chủ thể kinh doanh phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. Ngoài ra thì công ty không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, trừ các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Thủ tục cấp phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Sau khi thành lập công ty trên thực tế và đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định thì công ty cần phải tiến hành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động thì mới có thể tiến hành kinh doanh trên thực tế.
Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
- Bản dự thảo Điều lệ công ty có đủ nội dung theo quy định pháp luật.
- Bản phương án hoạt động trong vòng 05 năm đầu lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, trong phương án đó phải có đủ các nội dung về thị trường, kênh phân phối, các phương pháp trích lập dự phòng, các chương trình huy động vốn, đầu tư vốn, các biện pháp đảm bảo hiệu quả kinh doanh và khả năng thanh toán đủ và đúng hạn của công ty.
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân của những người giữ chức vụ quản lý trong công ty, các chuyên gia, các kế toán, kiểm toán trong công ty.
- Danh sách các thành viên/cổ đông sáng lập của công ty và các thành viên/cổ đông góp vốn trên 10% vốn điều lệ kèm bản sao các giấy tờ chứng minh việc góp vốn hợp pháp.
- Quy tắc hoạt động của công ty bảo hiểm, các phí bảo hiểm phi nhân thọ mà công ty dự kiến triển khai.
- Văn bản xác nhận mức vốn điều lệ của công ty đảm bảo tối thiểu bằng mức vốn pháp định tại các ngân hàng mà công ty gửi tại tài khoản phong tỏa.
- Biên bản họp, biên bản góp vốn của thành viên/cổ đông công ty.
- Các giấy tờ chứng minh việc sử dụng hợp pháp trụ sở của công ty như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở, địa điểm làm việc.
- Văn bản cam kết của các thành viên/cổ đông công ty về việc đáp ứng được các điều kiện để cấp phép hoạt động.
- Văn bản ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính về việc cấp phép nếu người đi nộp hồ sơ không phải là đại diện của công ty.
- Các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác tùy thuộc vào từng mô hình cụ thể.
Công ty chuẩn bị 03 bộ hồ sơ gồm 01 bản chính và 02 bản sao. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động là Bộ Tài chính.
Trong thời hạn 60 ngày từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính tiến hành cấp Giấy phép hoạt động khi hồ sơ hợp lệ và nộp đủ lệ phí cấp phép.
Bảo hiểm phi nhân thọ là loại bảo hiểm cung cấp các nghiệp vụ mà bảo hiểm nhân thọ không đáp ứng. Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0965.999.345 để được hỗ trợ tốt nhất.

Facebook comments