You are here

Thành lập công ty tư vấn tài chính

Thành lập công ty tư vấn tài chính được pháp luật quy định như thế nào? Tư vấn tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do vậy để thanh lập công ty tư vấn tài chính thì cần thoả mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật. Công ty tư vấn Việt Luật tư vấn bạn đọc bài viết về thành lập công ty tư vấn tài chính.

1. Điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính

Để tiến hành thành lập công ty tư vấn tài chính thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Điều kiện về ngành nghề kinh doanh
Tư vấn tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tùy vào loại hình mà doanh nghiệp lựa chọn hoạt động, các thức điều hành doanh nghiệp, số lượng thành viên tham gia mà bạn đăng ký thành lập doanh nghiệp theo các hình thức như sau:
- Điều kiện về chứng chỉ hành nghề:
+ Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn tài chính thì phải có tối thiểu 2 thành viên góp vốn là kế toán viên có đăng ký hành nghề tại công ty. Các kế toán viên hành nghề góp vốn chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.
+ Những kế toán viên hành nghề tại công ty rồi thì không được phép tiến hành đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khác tại cùng thời điểm, thời gian làm việc.
- Điều kiện loại hình công ty:
Mặc dù pháp luật quy định nhiều loại hình mà doanh nghiệp có thể lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên đối với loại hình kinh doanh tư vấn tài chính thì công ty tư vấn tài chính chỉ được thành lập và hoạt động dưới một trong ba hình thức: Công ty tnhh, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân.
<<< Ngoài ra, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện chung khi thành lập doanh nghiệp: về người đại diện theo pháp luật, về tên công ty, về trụ sở công ty, về vốn pháp định,.. Bạn đọc có thể liên hệ Việt Luật để được tư vấn rõ ràng khi thành lập công ty tư vấn tài chính.
 
thanh-lap-cong-ty-tu-van-tai-chinh-min

2. Hồ sơ thành lập công ty tư vấn tài chính

Thành phần hồ sơ thành lập công ty tư vấn tài chính
Nếu công ty lựa chọn thành lập công ty tư vấn tài chính với hình thức doanh nghiệp tư nhân thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ
+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu cá nhân hoặc giấy tờ hợp pháp khác. 
+ Nếu công ty lựa chọn thành lập công ty tư vấn tài chính với hình thức công ty hợp danh thì bao gồm các giấy tờ:
+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
+ Dự thảo Điều lệ của công ty tư vấn tài chính.
+ Danh sách thành viên trong công ty tư vấn tài chính, bản sao giấy tờ tuỳ thân của cá nhân.
+ Nếu công ty lựa chọn thành lập công ty tư vấn tài chính với hình thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:
+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
+ Dự thảo Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn
+ Danh sách thành viên công ty và các giấy tờ tuỳ thân đối với thành viên là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác.

3. Trình tự thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ các giấy tờ quy định. Lưu ý cả hình thức và nội dung của văn bản.
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập công ty tư vấn tài chính tại Phòng đăng ký kinh doanh
Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành thẩm tra, xác minh, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ về cả mặt nội dung và hình thức.
Bước 4: Theo ngày trong Giấy hẹn mà Phòng đăng ký kinh doanh đã cấp, doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
Trên đây là tư vấn của công ty tư vấn Việt Luật về vấn đề thành lập công ty tư vấn tài chính. Mọi thắc mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp quý khác vui lòng liên hệ hotilne 0965999345 - 096829

 

Facebook comments