You are here

Thay đổi địa chỉ công ty tại huyện Hoài Đức

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại huyện Hoài Đức - Hà Nội do tư vấn Việt Luật cung cấp tới khách hàng như thế nàp? Thủ tục và chi phí có tốt nhất không?
Khi doanh nghiệp có các vấn đề cần thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay nội dung bất kì đăng ký trong quá trình hoạt động thì phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy vậy, đối với mỗi nội dung có sự thay đổi thì lại có quy định, thủ tục khác nhau vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung cần thay đổi đúng pháp luật và tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh.
 
thay-doi-dia-chi-cong-ty-tai-huyen-hoai-duc

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty quy định như nào?

Thay đổi địa chỉ công ty thực chất là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa chỉ công ty. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty quy định như sau:

Khi kê khai nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ công ty, công ty phải có địa chỉ cụ thể, địa chỉ của công ty có thể là đi mượn hoặc đi thuê nhưng cần phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với địa chỉ đó. Nhiều công ty có thể có cùng một địa chỉ chính. Công ty phải kê khai rõ địa chỉ trụ sở chính của công ty trong trường hợp thay đổi.

Trong trường hợp công ty thay đổi chuyển địa chỉ sang quận khác hoặc tỉnh thành phố khác nơi công ty đăng ký ban đầu thì công ty cần xác nhận nghĩa vụ thuế nơi địa chỉ cũ và phát sinh thêm thủ tục đăng ký lại dấu công ty nếu dấu của công ty có khắc thêm địa chỉ.

Nếu trong hợp công ty thay đổi địa chỉ cùng quận huyện thì sau khi thay đổi công ty cần thông báo về sự thay đổi với các cơ quan, các đối tác của mình để ghi nhận địa chỉ mới nhằm mục đích thống nhất địa chỉ được sử dụng trong giao dịch, hóa đơn chứng từ, sao kê ngân hàng theo quy định.

2. Thủ tục với sở kế hoạch đầu tư khi thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục với Sở Kế hoạch Đầu tư là thủ tục bắt buộc các công ty phải làm khi thay đổi địa chỉ. Tuy nhiên tùy trường hợp thay đổi thì công ty phải làm thủ tục này trước hay sau. Khi thay đổi địa chỉ công ty, quý công ty cần phải những hồ sơ, chứng từ như sau:
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa chỉ công ty;
 • Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty, Hội đồng cổ đông, của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng cổ đông, các thành viên hợp danh hoặc chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao danh sách thành viên, Điều lệ của công ty đã được sửa đổi;

3. Thủ tục với cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ công ty trong, ngoài huyện Hòa Đức hoặc ngoài thành phố Hà Nội

3.1. Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong, ngoài huyện Hoài Đức và vẫn trong thành phố Hà Nội:
Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu 08-MST, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.
- Trường hợp công ty nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của công ty. Cục Thuế trực tiếp quản lý công ty có trách nhiệm cập nhật thông tin thay đổi địa chỉ vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Cục thuế  nhận đủ hồ sơ điều chỉnh địa chỉ của công ty.
- Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ sẽ được lập thành 02 (hai) bản gửi đến Chi cục Thuế nơi công ty chuyển đi và Chi cục Thuế nơi công ty chuyển đến. Chi cục thuế nơi công ty chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của công ty theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục thuế nơi công ty chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chuyển địa chỉ công ty.
3.2. Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:
Trong trường hợp công ty chuyển địa chỉ giữa các tỉnh thì công ty cần làm thủ tục tại cả nơi công ty chuyển đi và chuyển đến. Đối với nơi công ty chuyển đi, hồ sơ qúy công ty cần khai gồm:
 • Thông báo chuyển địa điểm có chữ ký của đại diện pháp luật của công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty bản gốc;
 • Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của công ty  theo mẫu số 09-MST.
 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của công ty, cơ quan thuế nơi công ty chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của công ty theo mẫu 09-MST gửi 01 bản cho công ty, 01 bản cho cơ quan thuế nơi công ty chuyển đến.
Tại nơi công ty chuyển đến: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày công ty được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư... theo địa chỉ mới, công ty phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi công ty chuyển đến.
Hồ sơ đăng ký thuế công ty cần chuẩn bị bao gồm:
 • Tờ khai đăng ký thuế của công ty (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);
 • Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư bản sao ,... do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế, cơ quan thuế sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho công ty và giữ nguyên mã số thuế mà công ty đã được cấp trước đó.
Nếu doanh nghiệp/công ty đang làm có những thay đổi này, quý doanh nghiệp/công ty nên chú ý để tránh những rủi ro pháp lý có thể gặp phải nếu ko sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp. Tuy nhiên để tránh thủ tục phức tạp và đảm bảo hồ sơ hợp lệ quý công ty có thể sử dụng đến dịch vụ thay đổi địa chỉ kinh doanh của Việt Luật. Để có thể tham khảo nhiều hơn thì quý công ty có thể liên hệ với Việt Luật qua hotline 0968293366 - 0965158395 hoặc truy cập: tuvanvietluat.com

Facebook comments