Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư

Sau khi thành lập, một trong những việc cần thiết mà doanh nghiệp phải làm đó là mở tài khoản ngân hàng để thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước. Trong quá trình hoạt động, ngay cả khi doanh nghiệp đã mở tài khoản ngân hàng nhưng có sự thay đổi (thêm mới/ xóa tài khoản cũ) thì doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư.
Nếu không thông báo thay đổi đến Sở Kế hoạch Đầu tư, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với số ngày không thực hiện hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Theo quy định tại điều 53 nghị định 78/2015/NĐ-CP về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:
1.Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.
2.Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”.
Theo quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ nhận thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trong trường thông tin về thuế.
dich-vu-thong-bao-tknh-co-quan-thue
Để thực hiện thủ tục thông báo nhiều số tài khoản ngân hàng nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp làm theo các bước như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp làm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II – 1 Thông tư 20/2015/TT – BKHĐT.
Các loại giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn bị theo mẫu bao gồm:
  • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu người đi làm thủ tục thay đổi và Giấy tờ chứng thực người đi làm thủ tục.
  • Số tài khoản ngân hàng
Doanh nghiệp kê khai thông tin tài khoản ngân hàng tại phần “thay đổi thông tin đăng ký thuế”, Mục 8. Tài khoản ngân hàng. Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin tài khoản vào mục này, ghi rõ chi nhánh của ngân hàng, các mục khác nếu không có sự thay đổi thì bỏ trống.
Bước 2: Doanh nghiệp scan các tài liệu như đã nêu ở trên để gửi hồ sơ qua mạng điện tử
Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua mạng điện tử tại địa chỉ Website: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ (Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia)
  • Trong trường thông tin về thuế, doanh nghiệp có thể thông báo thay đổi nhiều tài khoản ngân hàng tương tự như với việc thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng trong trường thông tin về thuế trong mục tài khoản ngân hàng. Nếu muốn thêm một tài khoản ngân hàng mới, doanh nghiệp ấn thêm, sau đó nhập thông tin tài khoản ngân hàng muốn bổ sung; nếu muốn xóa tài khoản ngân hàng cũ, doanh nghiệp chỉ cần ấn nút xóa bên cạnh thông tin tài khoản ngân hàng muốn xóa.
  • Sau đó, đính kèm các file tài liệu đã scan lên mục văn bản đính kèm.
  • Khi đã điền đầy đủ thông tin trong trường thông tin về thuế, doanh nghiệp tiếp tục nhập thông tin về người liên hệ và người ký.
Bước 4: Doanh nghiệp kiểm tra xem hồ sơ của mình đã được tiếp nhận hay chưa bằng cách truy cập vào email dùng để nộp hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đã được tiếp nhận, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy biên nhận. Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ kiểm tra hồ sơ qua mạng của doanh nghiệp, nếu hồ sơ đã đầy đủ và chính xác, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp về kết quả xử lý hồ sơ. Kết quả xử lý hồ sơ sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Bước 5: Doanh nghiệp in giấy biên nhận và thông báo hồ sơ qua mạng điện tử đã hợp lệ.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo hồ sơ qua mạng hợp lệ, doanh nghiệp mang hồ sơ bản cứng đã chuẩn bị ở bước 1 lên Sở Kế hoạch Đầu tư để nộp.
Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, doanh nghiệp sẽ nhận được một giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, việc thông báo số tài khoản ngân hàng đã thành công.
Lưu ý: Doanh nghiệp thay đổi tài khoản ngân hàng theo hướng thêm hoặc xóa thì đều phải liệt kê đầy đủ thông tin trong mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Nếu doanh nghiệp thông báo nhiều tài khoản ngân hàng một lúc thì chỉ cần nộp một hồ sơ mà thôi ( Tức là thực hiện một lần )
  • Trong trường hợp bạn không có thời gian để thực hiện có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp Việt Luật cung cấp.
Thời gian và giá dịch vụ trọn gói không giới hạn số tài khoản thông báo:
  • Thời gian: 3-5 ngày làm việc
  • Giá dịch vụ: 300.000 đồng

 

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết