You are here

Hướng dẫn nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty qua mạng điện tử (nộp online)

Nội dung của việc doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty (Có thể là cùng quận , hay khác quận ) với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh online sẽ được Việt Luật hướng dẫn thực hiện từng bước cụ thể như sau:

I. Những nội dung cần lưu ý về thành phần hồ sơ nộp qua mạng bao gồm:

  • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh nội dung thay đổi trụ sở doanh nghiệp
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty (Nếu có)
  • Văn bản ủy quyền thực hiện
  • Văn bản chốt thuế (Nếu thay đổi trụ sở khác quận)

II. Cách thức thực hiện như sau:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tài khoản đăng ký kinh doanh, Lựa chọn các nội dung liên quan đến thay đổi trụ sở công ty

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang

Thực hiện đăng nhập vào hệ thống trang đăng ký kinh doanh qua mạng

 

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-1

Lựa chọn nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

 

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-2

Lựa chọn mực thay đổi đăng ký kinh doanh 

 

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-3

Nhập thông tin mã số thuế doanh nghiệp

 

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-4

Lựa chọn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký trên giấy phép kinh doanh 

 

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-5

Lựa chọn các văn bản trong hồ sơ để tải lên nộp trực tuyến

 

Bước 2: Nhập thông tin các trường dữ liệu và đính kèm hồ sơ lên mạng

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-6

Nhập thông tin trường sữ liệu và đính kèm hồ sơ lên mạng trực tuyến

 

Bước 3: Ký xác thực hồ sơ, thanh toán và hoàn tất quy trình nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty qua mạng

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-7

Sau khi hoàn tất các trường nhập dữ liệu, nhấn chuẩn bị nộp hồ sơ trực tuyến

 

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-8

Lựa chọn địa bàn thụ lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sau đó xác nhận

 

dang-ky-thay-doi-tru-so-cty-qua-mang-9

Tiến hành kỹ xác thực tài khoản bằng tài khoản đăng ký kinh doanh khi đăng nhập, sau đó thanh toán lệ phí nhà nước nộp qua mạng là hoàn tất quá trình nộp hồ sơ qua mạng.

Những nội dung trên đây được Việt Luật hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện việc đẩy hồ sơ qua mạng nhanh nhất, trong trường hợp cần hỗ trợ tư vấn, hoặc cần hỗ trợ từ dịch vụ của chúng tôi về đăng ký doanh nghiệp hãy liên hệ theo hotline: 0243 997 4288/ 0965 999 345

Hoặc địa chỉ email: congtyvietluathanoi@gmail.com

Video hướng dẫn thực hiện thay đổi trụ sở công ty bằng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến