Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Căn cứ vào điều 30 luật doanh nghiệp năm 2020. Sau khi thành lập công ty doanh nghiệp khi có sự thay đổi thông tin ttheo các nội dung trên thể hiện trên đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, bổ sung hoặc điều chỉnh lại ngành nghề, người đại diện pháp luật. Thời hạn là 10 ngày trong trường hợp có sự thay đổi, bài viết dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn quy doanh nghiệp về các nội dung thay đổi. Với kinh nghiệm hơn 10 năm thực hiện các thủ tục trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp Việt Luật hy vọng có thể giúp ích được doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi được nhanh chóng và thuận lợi, tránh các thủ tục rườm ra hiện nay đang quy định.

Mục lục

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Hiện nay theo Luật Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ còn thể hiện 05 nội dung thông tin của doanh nghiệp đó là:
 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thông tin về: website, email, số điện thoại
 • Thông tin người đại diện pháp luật (nếu nhiều người đại diện theo pháp luật thì sẽ thể hiện toàn bộ người đại diện) riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể hiện nội dung vốn góp của các thành viên trên đăng ký kinh doanh.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp: ở đây có thể góp bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản, thương hiệu…
 • Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của CTCP
 • Thông tin của người quản lý doanh nghiệp
 • Thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp
 • Lưu ý: riêng đối với trường hợp thay đổi cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần sẽ không nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh mà hồ sơ sẽ nộp lên cơ quan thuế, bộ phận một cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ bao gồm (biên bản + quyết định + hợp đồng chuyển nhượng + biên bản thanh lý và những chứng từ đi kèm). Ngoài ra doanh nghiệp sẽ phải nộp 0.1% thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vào ngân sách nhà nước ví dụ A chuyển nhượng cho B giá trị 1 tỷ thì sẽ phải nộp 1.000.000 đồng tiền thuế nhu nhập cá nhân vào kho bạc nhà nước.  

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, quy trình thực hiện thủ tục tại Việt Luật như sau:   

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp năm 2020 và thông tư 01 hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.
Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua trang của qua mạng trước, sau khi được chấp thuận thì sẽ lấy kết quả tại Phòng quan đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tại tỉnh, thành phố nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.
Bước 3: Việt luật sẽ chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình khi có yêu cầu.
Bước 4: Hướng dẫn các thủ tục sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh cần phải làm đối với ngân hàng, hoặc cơ quan thuế hoặc với đối tác.

quy_trinh_thay_doi_giay_phep_kinh_doanh-min
Quy trình thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật 

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay đổi. Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo đúng thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 1 – 30 ngày, xử phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 31 – 90 ngày, xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 91 ngày trở lên, xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng

Như vậy có thể thấy việc thông báo các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh là bắt buộc, người đại diện pháp luật của công ty hoặc người được người đại diện ủy quyền sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Phải thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào? 

Vì tính bắt buộc phải thông báo về những nội dung được thay đổi trong đăng ký kinh doanh, nên các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị như nào? Về cơ bản những trường hợp thay đổi thì hồ sơ đều tương tự nhau tuy nhiên một số trường hợp sẽ có những khác biệt nhất định.

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính trong đăng ký kinh doanh 

So với các trường hợp thay đổi nội dung khác thì thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn. Bởi mỗi trường hợp thay đổi trụ sở, phía doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ khác nhau. Việc chuẩn bị hồ sơ đối với một chuyên viên pháp lý hay luật sư thì không quá phiền phức, nhưng với các doanh nghiệp sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

Trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký khi thành lập: 

 • Thông báo thay đổi địa chỉ theo mẫu quy định
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần.
 • Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty.
 • 01 Giấy ủy quyền cho Việt Luật thực hiện
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thực hiện thủ tục

Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập.

 • Công văn đồng ý chuyển địa chỉ của cơ quan thuế nơi địa chỉ cũ của công ty cấp cho doanh nghiệp sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế.
 • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định
 • Bản sao điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung
 • Danh sách đầy đủ thành viên công ty
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi tên công ty trong đăng ký kinh doanh 

 • 01 Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người làm thủ tục thay đổi

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

 • 01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ, vốn góp theo mẫu quy định
 • 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các hồ sơ, thủ tục

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • 01 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề theo mẫu đã được quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục

Về Lệ phí phải đóng với cơ quan nhà nước

Lệ phí nhà nước là khoản phí bắt buộc mà mọi doanh nghiệp phải đóng khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Khoản lệ phí này được quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTC là 200.000 đồng / lần. Còn đối với các thủ tục thay đổi nội dung đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 100.000 đồng / lần.

Lưu ý sau khi tiến doanh nghiệp hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ dẫn đến việc nhiều giấy tờ của doanh nghiệp bị thay đổi, do đó với mỗi trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác nhau thì sau khi thanh đổi doanh nghiệp cần chú khác là khác nhau. Cụ thể với từng trường hợp như sau:

Thay đổi tên công ty:

Sau khi quý công ty được thay đổi tên sẽ đều phải thực hiện các việc sau:
 • Doanh nghiệp Khắc lại dấu công ty.
 • Doanh nghiệp phải thay đổi thông tin công ty trên hóa đơn điện tử;
 • Thay đổi biển tên doanh nghiệp tại trụ sở, các chi nhánh, VPĐD,..;
 • Tiến hành thay đổi thông tin chủ tài khoản công ty tại ngân hàng, thông tin tên doanh nghiệp với các bên bảo hiểm, đối tác,….
 • Doanh nghiệp cần thông báo cho đối tác về việc tên công ty có sự thay đổi và có thể ký lại các phụ lục hợp đồng đã giao kết tùy vào quyết định của hai bên. 

Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Sau khi địa chỉ công ty dược thay đổi, doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện các việc sau:

 • Doanh nghiệp thay đổi dấu nếu thay đổi địa chỉ khác quận mà trên con dấu thể hiện quận huyện.
 • Doanh nghiệp thay đổi thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử của mình đã đăng ký;
 • Thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản biết là doanh nghiệp có thay đổi thông tin
 • Doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế, chốt và chuyển bảo hiểm xã hội về địa chỉ mới của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi địa chỉ cho đối tác, khách hàng, các bên liên quan đến hoạt động của công ty…

Thay đổi vốn của doanh nghiệp: 

Thay đổi vốn điều lệ công ty (tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp) vốn điều lệ công ty liên quan trực tiếp đến công tác nộp thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp với 2 mức như sau:
 • Bậc 1: 2.000.000 VNĐ/1 năm với công ty đăng ký vốn điều lệ dưới 10 tỷ
 • Bậc 2: 3.000.000 VND/1 năm với công ty đăng ký vốn trên 10 tỷ 
thay-doi-noi-dung-dang-ky-kinh-doanh-min

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Việt Luật 

Việt Luật hiện cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư chuyên môn tốt, có kinh nghiệm, tận tình, Việt Luật tự tin cung cấp cho đến quý công ty dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý. Việt Luật sẽ thực hiện những công việc sau trong quá trình doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung  đăng ký kinh doanh cho quý công ty.

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh khi bắt đầu dịch vụ đến lúc hoàn tất công việc và doanh nghiệp nhận được giấy đăng ký mới.
 • Tư vấn nội dung mà doanh nghiệp dự định thay đổi và từ đó tìm cách mang lại lợi ích, hạn chế rủi ro với nội dung quý doanh nghiệp muốn thay đổi.
 • Hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và gửi cho doanh nghiệp tham khảo sau đó ký và đóng dấu
 • Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch đầu tư và lấy kết quả về gửi doanh nghiệp.
 • Việt Luật luôn theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa theo yêu cầu của chuyên viên pháp lý
 • Việt Luật sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay đổi và chuyển tới quý doanh nghiệp
 • Việt Luật sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp

​Việt Luật chuyên tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Một số câu hỏi về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:  

Có nộp được hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng được không?

Theo quy định mới của Luật doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ được nộp qua 02 bước sau:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tới cơ quan đăng ký sau khi được chấp thuận hồ sơ trực tuyến.

Do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng và đây sẽ là bước bắt buộc.

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Thời gian thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh còn tùy thuộc vào nội dung doanh nghiệp thay đổi. Có những nội dung thay đổi mất thời gian nhiều và trải qua nội dung nhiều bước. Nhưng thường các nội dung thay đổi cơ bản được tính từ ngày hồ sơ thay đổi được nộp đủ và hợp lệ là 03 – 05 ngày làm việc.

Tra cứu thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin tại cơ sở dữ liệu trực tuyến quốc gia về doanh nghiệp, doanh nghiệp truy cập tại địa chỉ là dangkykinhdoanh.gov.vn

Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh công ty?

Lệ phí thay đổi, cấp lại đăng ký doanh nghiệp hiện nay đang được miễn phí, doanh nghiệp sẽ chỉ phải nộp phí công bố thông tin thay đổi 100.000 VND và phí thay đổi con dấu công ty mới: 200.000 VNĐ. 

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu? 

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh –  Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Trên đây là toàn bộ nội dung và dịch vụ của Việt Luật. Khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • TP. Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr. Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://tuvanvietluat.com/bang-gia-dich-vu
 

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết