Hộ kinh doanh có con dấu không?

Hộ kinh doanh là mô hình cá nhân kinh doanh vậy hộ kinh doanh có con dấu không? Nếu có con dấu thì hình thức của con dấu hộ kinh doanh sẽ như thế nào? con dấu của hộ kinh doanh sẽ được sử dụng vào mục đích gì?

Để hiểu được hộ kinh doanh có con dấu không ta phải hiểu được là hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh cá thể là mô hình dành cho cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh với UBND cấp quận huyện nơi cá nhân, hộ gia đình đăng ký đặt địa chỉ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cá nhân hộ kinh doanh cá thể sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Về hình thức pháp lý thì hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân nên sẽ không được cấp dấu tròn như các mô hình công ty. Nhưng theo quy định hộ kinh doanh cá thể vẫn có thể được cấp dấu vuông mang các thông tin của hộ kinh doanh cá thể.

Hộ kinh doanh có con dấu không?

Để xác định được hộ kinh doanh có con dấu không thì ta cần phải nắm bắt được hộ kinh doanh là gì? con dấu được nhắc tới ở đây là con dấu nào? Quy định sử dụng con dấu như thế nào.

Hộ kinh doanh cá thể là gì:

Căn cứ theo nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Hộ kinh doanh cá thể là 1 cá nhân, hộ gia đình đứng ra kinh doanh nhỏ lẻ dưới sự cho phép của cơ quan đăng ký kinh doanh (Ủy ban nhân dân cấp quận, Huyện). Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cá nhân hộ gia đình khi nhận được hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh cá thể được xác định là không có tư cách pháp nhân chính vì vậy đây là 1 trong những lý do dẫn tới việc hộ kinh doanh cá thể không được sử dụng.

 

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ