Hồ sơ thành lập chi nhánh

Việt Luật hướng dẫn thủ tục và hồ sơ cần hoàn thiện để thành lập chi nhánh văn phòng đại diện với trình tự và thủ tục như sau :

ho-so-thanh-lap-chi-nhanh

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

1 . Trường hợp lập Chi nhánh/VPĐD:

– Thông báo lập Chi nhánh/VPĐD

– Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc lập Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.

– Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu Chi nhánh/VPĐD

– Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh hoặc/và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

2. Trường hợp lập Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp:

– Thông báo địa điểm kinh doanh

– Đối với địa điểm kinh doanh hoạt động các ngành, nghề trong lĩnh vực y, dược thì phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

Kết quả hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

–  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD

–  Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là lập Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).

 

Tìm hiểu: Hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty uy tín chuyên nghiệp trên toàn quốc tại Việt Luật

 

 

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ