You are here

Hỏi đáp

 Sau đây Việt Luật sẽ khái quát cho doanh nghiệp những vấn đề cơ bản về cơ chế góp vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn để doanh nghiệp có...

Khi thỏa mãn các điều kiện để thực hiện nghĩa vụ thuế mà chủ thể không thực hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Vậy hình thức phạt và...

Khi tiến hành việc góp vốn để thành lập hoặc góp thêm vốn vào công ty hợp danh để tiến hành hoạt động kinh doanh thì mục đích chủ yếu của các...

Pháp luật hiện hành cho phép một số doanh nghiệp khi đủ điều kiện nhất định có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu công ty để thu lại nguồn vốn.

Khi tiến hành mua bán, trao đổi hàng hóa mang tính chất quốc tế, ra khỏi biên giới Việt Nam thì khi hàng hóa về thì cần làm thủ tục nhập khẩu hàng...

Việc thay đổi chức danh từ giám đốc sang tổng giám đốc là 1 vấn đề phức tạp. để được hỗ trợ tư vấn từ chuyên viên vui lòng liên hệ trực tiếp với...

Tư vấn hồ sơ thủ tục cấp mẫu dấu mới cho doanh nghiệp. Liên hệ 0965.999.345 tư vấn cấp mấu mới cho doanh nghiệp chính xác nhất. Con dấu trong mỗi...

phan-mem-qtttncn

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là nghĩa vụ bắt buộc mà chủ thể thỏa mãn các điều kiện phải nộp. Đối với cá nhân thì một trong...

giao-dien-dkkd

Mã số thuế của doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành chính là mã số của doanh nghiệp. Khi thành lập doanh nghiệp thì chủ thể kinh doanh tiến hành...

ma-so-thue

Quản lý thuế là 1 công việc quan trọng liên quan đến sự áp dụng các điều kiện các khoản tiền mà doanh nghiệp hoặc cá nhân phải đóng.

Pages