You are here

Hỏi đáp

ma-so-thue

Quản lý thuế là 1 công việc quan trọng liên quan đến sự áp dụng các điều kiện các khoản tiền mà doanh nghiệp hoặc cá nhân phải đóng.

Cách xây dựng quy chế trong công ty như thế nào?

 

thanh-lap-cong-ty-co-can-ke-toan-khong

Thành lập công ty có cần kế toán trưởng không? Nếu có thì phải đáp ứng những điều kiện gì? thủ tục như thế nào?

thanh-lap-cong-ty-can-bao-nhieu-von-min

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn?  thành lập công ty không cần vốn,  thành lập công ty không cần vốn điều lệ,  thành lập công ty cần bao...

quyen-va-nghia-vu-cua-ban-kiem-soat-cong-ty-tnhh-1tv

Quyền, nghĩa vụ của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên - Tổng đài tư vấn doanh nghiệp miễn phí 19006199 

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty nhà nước?

Quy định Hợp đồng, giao dịch của công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những người có liên quan ?
 

Các trường hợp cách chức Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên công ty nhà nước?

 

quy-dinh-ve-chu-tich-thanh-vien-hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-nha-nuoc-min

Quy định về Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên công ty nhà nước - Tư vấn doanh nghiệp miễn phí tại Việt Luật, tổng đài tư vấn trực tuyến...

quyen-va-nghia-vu-cua-cac-chuc-danh-trong-cong-ty-nha-nuoc-min

Quyền và nghĩa của các chức danh trong công ty nhà nước  như giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên

Pages