You are here

Hỏi đáp

Nhiều người băn khoăn nên lựa chọn nên mở công ty hay mở cửa hàng khi tiến hành hoạt động kinh doanh...

Do vậy mà nhiều chủ thể tiến hành kinh doanh mặt hàng xách tay để phục vụ nhu cầu của mọi người. Vậy hoạt động kinh doanh hàng xách tay có phải...

Phân biệt giải thể và phá sản -  Đều là thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhưng giải thể và phá sản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau...

Bố cáo là một trong những thủ tục bắt buộc là mỗi doanh nghiệp cần thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy bố cáo là...

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý trong công ty cổ phần, là cơ quan đặc trưng trong mô hình tổ chức và hoạt động của công ty. Để điều hành hoạt...

Cổ phần là gì? Các vấn đề liên quan đến vấn đề cổ phần được quy định như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp cho bạn đọc có cái nhìn khái quát nhất...

Công ty cổ phần khi tiến hành hoạt động kinh doanh cần có các báo cáo thể hiện tình hình hoạt động trong công ty hàng năm, được gọi là báo cáo tài...

Khi tiến hành kinh doanh thì chủ thể kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động quyết toán thuế theo quy định pháp luật. Vậy ...

Để mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng thị trường hoạt động của mình thì doanh nghiệp có nhiều hình thức mở rộng quy mô hoạt động, trong...

Để tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và có tư cách pháp lý trong quan hệ kinh tế thì chủ thể kinh doanh phải tiến hành đăng ký kinh...

Pages