You are here

Nguyên nhân công ty hợp danh thực hiện giải thể doanh nghiệp

Những nguyên nhân dẫn đến việc giải thể công ty hợp danh phổ biến hiện nay.

huong-dan-giai-the-cong-ty-hop-danh

Trước tiên về cơ cấu hoạt động:

Cơ cấu hoạt động của loại hình doanh nghiệp công ty hợp doanh bao gồm hội đồng thành viên, tiếp sau đó là giám đốc (Tổng giám đốc )

Về cách thức hoạt động như sau:

 • Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty hợp danh. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên ( thành viên hợp danh và thành viên góp vốn). Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền quyết định các công việc kinh doanh của công ty.
 • Giám đốc (tổng giám đốc): Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc( tổng giám đốc). Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc (tổng giám đốc) có các nhiệm vụ chính như: Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách thành viên hợp danh, triệu tập và tổ chức họp hội đồng thành viên, phân công phối hợp với công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh, đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác.

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp hợp danh giải thể doanh nghiệp ?  

 • Thứ nhất : Trong hội đồng thành viên có vướng mắc và không đồn thuận với nhâu về thành viên và cơ cấu góp vốn..
 • Thứ hai: Người giữ chức danh giám đốc hay tổng giám đốc công ty không hoàn thành các nhiệm vụ như quản lý, tiến hành điều hành doanh nghiệp với chức năng của mình 
 • Thứ ba: Những yếu tố về kinh tế ngay từ khi bắt đầu thành lập và hoạt động đã không có đồng thuận và quy định rõ ràng trong điều lệ công ty..

Vậy khi các nguyên nhân đã không thể được giải quyết, để tránh gặp những vướng mắc về mặt pháp lý sau này với người đúng đầu công ty, quý khách có thể lựa chọn phương án, tạm ngừng hoạt động công ty hợp danh hoặc thực hiện thủ tục giải thể của doanh nghiệp.

Vậy thủ tục giải thể bao gồm những bước như thế nào?

Thành phần hồ sơ sẽ gồm những đầu mục như:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp loại hình công ty hợp danh
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp hợp danh; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục pháp lý khi giải thể công ty hợp danh là như vậy, nếu quý khách chưa hiểu và nắm rõ có thể liên hệ với Việt Luật để được tư vấn hoàn toàn miễn phí trước khi có thể tự mình thực hiện hoặc sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói mà Việt Luật cung cấp một cách nhanh chóng.

Facebook comments