You are here

[Update - Công ty tnhh 2 thành viên trở lên] Quy trình thủ tục giải thể

[Update 2018] Hướng dẫn thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên theo quy định và căn cứ pháp lý mới nhất như sau:

cap-nhat-thu-tuc-giai-the-cty-tnhh-2-tv-tro-len

I. Thành phần hồ sơ thực hiện giải thể doanh nghiệp tnhh 2 tv trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp tnhh 2 tv trở lên ( Download biểu mẫu  )
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc giải thể doanh nghiệp
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định ( Xem chi tiết biểu mẫu )

II. Trình tự thực hiện thủ tục pháp lý giải thể DN

 • Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ( Nếu có ) (Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)
 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp tnhh 2 tv trở lên
 • Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp trên đây khá là rõ ràng và chi tiết, doanh nghiệp có thể tìm hiểu và tự mình thực hiện được một cách nhanh chóng.

Trong trường hợp bạn không có thời gian để thực hiện có thể tham khảo dịch vụ tiện ích mà Việt Luật cung cấp cụ thể như sau:

dich-vu-tu-van-giai-the-doanh-nghiep-tnhh-2tv-tro-len

 

>>> Tham khảo: Nội dung hỗ trợ dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Việt Luật

 

Với nội dung này chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp như sau:
 • Kiểm tra các thông tin thuế hiện tại của doanh nghiệp (Thông tin kê khai thuế, thông tin hóa đơn và các khoản thuế nợ đọng ...)
 • Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và giải trình tại cơ quan thuế, phòng đăng ký kinh doanh khi thực hiện thủ tục
 • Nhận kết quả và bàn giao thông tin hoàn tất thủ tục tới khách hàng
 • Ngoài ra Việt Luật tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi giải thể hoặc hỗ trợ khách hàng khi thực hiện thủ tục khác nữa ...
 • Hãy liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

Facebook comments