You are here

Hỏi đáp

thanh-lap-cong-ty-can-bao-nhieu-von-min

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn?  thành lập công ty không cần vốn,  thành lập công ty không cần vốn điều lệ,  thành lập công ty cần bao...

quyen-va-nghia-vu-cua-ban-kiem-soat-cong-ty-tnhh-1tv

Quyền, nghĩa vụ của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên - Tổng đài tư vấn doanh nghiệp miễn phí 19006199 

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty nhà nước?

Quy định Hợp đồng, giao dịch của công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những người có liên quan ?
 

Các trường hợp cách chức Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên công ty nhà nước?

 

quy-dinh-ve-chu-tich-thanh-vien-hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-nha-nuoc-min

Quy định về Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên công ty nhà nước - Tư vấn doanh nghiệp miễn phí tại Việt Luật, tổng đài tư vấn trực tuyến...

quyen-va-nghia-vu-cua-cac-chuc-danh-trong-cong-ty-nha-nuoc-min

Quyền và nghĩa của các chức danh trong công ty nhà nước  như giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên

giam-doc-tong-giam-doc-trong-cong-ty-nha-nuoc

Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty nhà nước được quy định như thế nào?
 

quyen-va-nghia-vu-cua-ban-kiem-soat-cong-ty

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát công ty nhà nước được quy định như thế nào?

hoa-don-dien-tu-la-gi

Để khắc phục những hạn chế của hóa đơn giấy thông thường, thì việc hóa đơn điện tử ra đời là giải pháp kịp thời cứu cánh cho các doanh nghiệp,...

Pages

Facebook comments