Hướng dẫn đăng ký, cập nhật tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Hiện nay tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành đã áp dụng việc đăng ký tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư qua mạng điện tử (Nộp trực tuyến, online), vậy việc thực hiện sẽ bao gồm các bước như thế nào và các giấy tờ cần thiết ra sao? Việt Luật hướng dẫn các bước cụ thể để doanh nghiệp đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư trực tuyến cụ thể như sau:

Trường hợp cần cập nhật tài khoản ngân hàng:

  • Trường hợp DN bạn thành lập công ty mới (Thông báo tài khoản ngân hàng )
  • Trường hợp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và muốn bổ sung cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình.

Các giấy tờ cần thiết để thực hiện việc đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc cập nhật thông tin mới về tài khoản ngân hàng doanh nghiệp sẽ bao gồm: 

  • Thông báo cập nhật thông tin thuế
  • Mẫu 08 (Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế)
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật

Trình tự thực hiện việc đăng ký tài khoản ngân hàng hay cập nhật thông tin thuế với sở kế hoạch đầu tư :

Bước 1: Đăng nhập và hệ thống đăng ký kinh doanh qua mạng và lựa chọn hình thức đăng ký trực tuyến

dang-ky-tknh-so-ke-hoach-dau-tu

Tiến hành đăng nhập vào hệ thống đăng ký kinh doanh qua mạng: Nếu bạn chưa có tài khoản đăng ký kinh doanh thì phải tạo tài khoản mới, xem hướng dẫn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng tại đây

 

dang-ky-tknh-so-ke-hoach-dau-tu-1

Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

 

dang-ky-tknh-so-ke-hoach-dau-tu-2

Lựa chọn đăng ký doanh nghiệp – và hình thức nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

 

dang-ky-tknh-so-ke-hoach-dau-tu-3

Lựa chọn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

dang-ky-tknh-so-ke-hoach-dau-tu-4

Nhập mã số thuế để lấy dữ liệu có sẵn trung tâm dữ liệu

 

dang-ky-tknh-so-ke-hoach-dau-tu-5

Lựa chọn thông báo thay đổi (Thông báo thay đổi thông tin thuế )

 

dang-ky-tknh-so-ke-hoach-dau-tu-6

Lựa chọn các giấy tờ để đính kèm nọp hồ sơ đăng ký thông tin tknh

Đến đây là hoàn thành bước 1 đó là đăng nhập vào hệ thông cổng thông tin điện tử quốc gia, lựa chọn hình thức nộp trực tuyến và chuẩn bị các trường dữ liệu sẵn có để đăng ký, cập nhật tài khoản ngân hàng.

Bước 2: Nhập các thông tin vào trường dữ liệu và đính kèm hồ sơ cập nhật thông tin thuế

dang-ky-tknh-so-ke-hoach-dau-tu-7

Nhập các thông tin của tài khoản ngân hàng vào mục thông tin thuế, người liên hệ, và đính kèm tài liệu sau đó thực hiện ký và nộp hồ sơ

Bước 3: Ký xác thực trước khi nộp hồ sơ, ở đây dùng tài khoản đăng ký kinh doanh nên ký xác thực bằng tài khoản sau đó xác nhận và hoàn tất việc cập nhật thông tin thuế với sở kế hoạch đầu tư.

Hoàn tất xong các bước trên doanh nghiệp chờ đợi, nếu có thông báo cần sửa đổi , sở kế hoạch sẽ gửi các thông báo cấn sửa đổi thông tin hoặc thông báo hồ sơ hợp lệ và thông tin cập nhật tài khoản nhân hàng doanh nghiệp đã hoàn tất.

Nếu quý doanh nghiệp còn vướng mắc về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục đăng ký thuế.. hãy liên hệ với Việt Luật để được tư vấn tốt nhất .

Hotline tư vấn 0243 997 4288/ 0965 999 345 

>>> Xem thêm: Dịch vụ thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng cơ quan thuế không giới hạn số tài khoản

Video hướng dẫn chi tiết trình tự các bước đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư qua mạng điện tử.

 

 

 

PHỤ LỤC II-1
TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..
… …, ngày… … tháng… … năm … …
THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      ……………………………………………………………..
Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ……………………………………………………………….
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                                           …………… □
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp                                    □
Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………..
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………..
Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  ………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….
2
Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:
Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………………………………………..      
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….
3
Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu có): ………………………………….      
Email (nếu có): …………………………………………………………………………………………………
4
Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..
5
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập                □
Hạch toán phụ thuộc            □
6
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày ………../………….. đến ngày …………./………….. 4
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
7
Tổng số lao động: …………………………………..
8
Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?
□ Có                                                                  □ Không
9
Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:
Khấu trừ                                                          □
Trực tiếp trên GTGT ……………………………… □
Trực tiếp trên doanh số …………………………… □
Không phải nộp thuế GTGT…………………….. □
10
Thông tin về Tài khoản ngân hàng:
Tên ngân hàng
Số tài khoản ngân hàng
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).
Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)6
______________________
2 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.
3 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4
– Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
– Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.
– Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.
5 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.
6 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

TẢI MẪU: THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ