Mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam

Nội dung mẫu đơn báo cáo hoạt động của chi nhánh công ty, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam sau khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam như sau:

Mẫu BC-2. Báo cáo hoạt động của Chi nhánh

Địa điểm, ngày… tháng …năm…

 

BÁO  CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

(Năm ….. )

Kính gửi: Bộ Thương mại

 

Chi nhánh (ghi rõ tên theo Giấy phép) (ghi rõ tên theo Giấy phép) xin báo cáo hoạt động của chúng tôi trong thời gian từ ngày….tháng….năm đến ngày…tháng….năm…, với nội dung cụ thể như sau:

 

I. Chi nhánh:

 

Tên Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Chi nhánh trong Giấy phép) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong Giấy phép) ……………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có)…………………………………………………………………………

Do……………………………………cấp ngày ….. tháng… năm…………………..

Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm……………..

Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: (ghi theo Giấy phép)…………………………………………….. ….………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………..Fax:………………………………………….

Email: ………………………………..………………………… …. (nếu có)

Số tài khoản ngoại tệ tại ViệtNam:……….tại Ngân hàng: (nếu có)………………..

Số tài khoản tiền ViệtNam:………………tại Ngân hàng: ………………………..

 

II. Nhân sự của Chi nhánh

 

1. Người đứng đầu Chi nhánh

 

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………Giới tính:…………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………..

Hộ chiếu/chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………….

Do: ……………………….cấp ngày:…tháng……năm………tại………………………

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người ViệtNam):…………………………………………………………….

 

2. Lao động làm việc tại Chi nhánh

 

– Lao động nước ngoài làm việc tại Chi nhánh: (ghi rõ họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh tại Chi nhánh của từng người);

– Lao động ViệtNamlàm việc tại Chi nhánh: (ghi rõ họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, chức danh tại Chi nhánh của từng người)

 

3. Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):

 

– Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh (nếu có)

– Thay đổi số lao động nước ngoài làm việc tại Chi nhánh: (nếu có)

– Thay đổi số lao động ViệtNamlàm việc tại Chi nhánh: (nếu có)

 

4. Tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động làm việc tại Chi nhánh: lương, thưởng, bảo hiểm, các hoạt động khác…

 

III. Hoạt động của Chi nhánh

 

1. Nội dung hoạt động của Chi nhánh (ghi cụ thể theo Giấy phép):

 

2. Tình hình hoạt động thực tế trong năm:

 

STT

Nội dung hoạt động

Đối tác

 

Mặt hàng

Giá trị (USD)

Dự báo năm tiếp theo

Thị trường

(nước)

Ghi chú

Ký kết

Thực hiện

A

1

Xuất khẩu

 

 

       
B

1

Nhập khẩu       
C

1

Xúc tiến đặt gia công hai chiều       
D

1

Xúc tiến cung ứng dịch vụ hai chiều       
E

1

Xúc tiến dự án hợp tác        
G

1

Nghiên cứu thị trường        

(Chi nhánh chỉ báo cáo các nội dung trong bảng trên nếu có)

3. Các hoạt động khác: khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, triển lãm…. theo quy định của pháp luật, các hoạt động xã hội (nếu có) …..

 

 

 

IV. Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong năm của Chi nhánh và kiến nghị, đề xuất:

 

1. Đánh giá chung:

 

2. Kiến nghị, đề xuất:

 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo.

 

Người đứng đầu Chi nhánh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Dowload mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam tại đây !

 

 

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết