Mẫu giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài Việt Nam  Xem hoặc tải xuống tại đây
 Mẫu giấy phép chi nhánh thương nhân nước ngoài Việt Nam  Xem hoặc tải xuống tại đây