Biểu mẫu xác nhận đủ ĐKKD dịch vụ làm thủ tục về thuế

 Tải biểu mẫu xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế:   Thông tư Số: 51/2017/TT-BTC Tải Về Thông tư Số: 51/2017/TT-BTC hướng dẫn hành nghề làm dịch vụ thủ tục về thuế có hiệu lực 15/ 7/ 2017. Về cơ […]