You are here

Ai đứng tên chủ doanh nghiệp khi 2 người cùng thành lập

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì người góp vốn thành lập công ty là chủ sở hữu của công ty. Khi mà hai người cùng tham gia góp vốn, cùng thành lập công ty và cùng là chủ sở hữu của công ty thì người đứng tên chủ doanh nghiệp là người nào? Pháp luật có quy định như thế nào về vấn đề ai đứng tên chủ doanh nghiệp khi hai người cùng thành lập

1. Mô hình doanh nghiệp khi hai người cùng thành lập

Với hai người cùng nhau góp vốn, cùng nhau thành lập doanh nghiệp thì loại hình doanh nghiệp hiện nay có số lượng tối thiểu hai thành viên là công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

+ Công ty hợp danh là loại hình công ty do hai thành viên cùng nhau góp vốn, cùng nhau thành lập, cùng nhau là chủ sở hữu và kinh doanh dưới một cái tên chung gọi là thành viên hợp danh, thành viên hợp danh chỉ có thể là cá nhân. Ngoài ra thì công ty còn có thành viên góp vốn để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của công ty.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là công ty có số lượng thành viên tối thiểu là 02 và số lượng thành viên tối đa là 50 tv, thành viên công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

- Khi hai người cùng nhau là chủ sở hữu của một công ty nhất định thì sẽ được sở hữu theo tỷ lệ phần vốn góp của mình vào công ty đó. 

Việc đứng tên công ty sẽ được pháp luật thừa nhận với vị trí là người đại diện theo pháp luật của công ty. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên cần lưu ý là người đại diện theo pháp luật mang chức danh quản lý, có thể không phải là chủ sở hữu của công ty mà chỉ là người được chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, thuê để đảm nhiệm vị trí quản lý của công ty.

2. Ai đứng tên chủ doanh nghiệp khi hai người cùng thành lập

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân, đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh của giao dịch và đại diện với tư cách đương sự trước cơ quan giải quyết tranh chấp.

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc có nhiều người đại diện theo quy định pháp luật. Số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật do Điều lệ công ty quy định. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH có thể là chủ sở hữu công ty hoặc người khác được chủ sở hữu thuê hoặc bổ nhiệm để thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Còn đối với công ty hợp danh, vì mang tính chất đối nhân điển hình nên tất cả thành viên hợp danh đều là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra khi thành lập công ty thì các thành viên hợp danh đều là chủ sở hữu của công ty nên người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh chính là chủ sở hữu của công ty.

Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 người đại diện theo pháp luật có cư trú tại Việt Nam. Nếu công ty chỉ có 01 người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và khi xuất cảnh khỏi Việt Nam thì cần ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Tùy từng loại hình công ty cụ thể mà chủ sở hữu có thể đứng tên chủ doanh nghiệp hoặc thuê người khác đứng tên chủ doanh nghiệp. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này và các vấn đề liên quan các thủ tục thành lập công ty , hãy liên hệ ngay 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments