Bậc thuế môn bài 2021

Thuế môn bài hay hiện nay gọi là lệ phí môn bài được thu theo định ngạch để đánh vào giấy đăng ký kinh doanh của các công ty sau khi thành lập hoặc các hộ kinh doanh cá thể. Vậy bậc thuế môn bài 2021 hiện nay được quy định cụ thể như thế nào? Chủ thể nào là đối tượng nộp lệ phí môn bài và thời hạn nộp lệ phí được thực hiện như thế nào?

Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài được thu hàng năm với mức thu dựa vào số vốn đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc dựa trên doanh thu của chủ thể kinh doanh tùy thuộc vào từng mô hình kinh doanh cụ thể.

Thuế môn bài Áp dụng cho công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bao gồm

– Doanh nghiệp được tổ chức và thành lập theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

– Hợp tác xã được tổ chức và thành lập theo quy định pháp luật hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, chính trị – xã hội. đơn vị vũ trang nhân dân.

– Các tổ chức khác tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Các chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tiến hành đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên thì pháp luật cũng quy định trong các trường hợp sau thì chủ thể kinh doanh được miễn nộp lệ phí môn bài, bao gồm:

– Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 100 triệu trở xuống.

– Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định.

– Những cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

– Cơ quan báo chí, điểm bưu điện xã.

– Văn phòng đại diện, chi nhánh của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

– Quỹ tín dụng nhân dân.

Do đó mà những chủ thể thuộc đối tượng phải nộp lệ phí môn bài thì phải nộp theo mức thu và thời hạn quy định. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Bậc thuế môn bài 2021

Dựa vào căn cứ thu lệ phí môn bài mà phân thành hai mức thu như sau:

Thu dựa vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của tổ chức

Mức thu lệ phí môn bài dựa trên vốn điều lệ, vốn đầu tư của tổ chức được thu như sau:

– Tổ chức có vốn điều lệ, vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ thì mức thu lệ phí môn bài là 3.000.000 VNĐ/năm.

–  Tổ chức có vốn điều lệ, vốn đầu tư từ 10 tỷ VNĐ trở xuống thì mức thu lệ phí môn bài là 2.000.000 VNĐ/năm.

– Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác thì mức thu lệ phí môn bài là 1.000.000 VNĐ/năm.

Thu dựa vào doanh thu của cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân:

Doanh thu tính lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khi kinh doanh được tính như sau:

– Doanh thu trên 500 triệu VNĐ thì mức thu lệ phí môn bài là 1.000.000 VNĐ/năm.

– Doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu VNĐ thì mức thu lệ phí môn bài là 500.000 VNĐ/năm.

– Doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu VNĐ thì mức thu lệ phí môn bài là 300.000 VNĐ/năm.

Đối với tổ chức, cá nhân thành lập trong vòng 06 tháng đầu năm thì nộp 100% mức lệ phí môn bài cả năm, thành lập trong vòng 06 tháng cuối năm thì chỉ phải nộp 50% mức thu lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài, bậc thuế môn bài

– Trước khi tiến hành nộp lệ phí môn bài thì chủ thể kinh doanh phải kê khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập.

– Nếu chủ thể kinh doanh lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải tiến hành kê khai lệ phí môn bài trong thời gian 30 ngày từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Thời hạn nộp lệ phí môn bài của cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ kê khai lệ phí đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Còn thời hạn nộp lệ phí thông thường là chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Để tìm hiểu rõ hơn về bậc thuế môn bài cũng như thời hạn nộp lệ phí môn bài, hãy liên hệ ngay đến chuyên viên kế toán doanh nghiệp để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết