You are here

Bảo hiểm xã hội là gì?Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Khi tham gia vào quan hệ lao động thì bảo hiểm xã hội (BHXH) là lĩnh vực quan trọng mà người lao động và người sử dụng lao động quan tâm. BHXH trong trường hợp này là bắt buộc bởi hình thức, mức đóng, điều kiện hưởng cũng như mức hưởng đều do pháp luật quy định. Vậy khi kết thúc quan hệ lao động thì người sử dụng lao động phải tiến hành việc chốt sổ BHXH cho người lao động. Vậy thủ tục và hình thức chốt sổ BHXH được thực hiện như thế nào?

bhxh-la-gi

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định BHXH là sự bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị mất hay bị giảm thu nhập do các sự kiện như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động & bệnh nghề nghiệp, hết tuổi tham gia lao động hoặc do người lao động chết trên cơ sở người lao động và người sử dụng lao động đóng vào quỹ BHXH.
+ Khi tham gia quan hệ lao động thì Nhà nước điều tiết để đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động thông qua các quy định cụ thể về mức đóng, mức hưởng, điều kiện hưởng nhất định khi người lao động gặp phải những sự kiện bảo hiểm nhất định mà họ không được thỏa thuận về các vấn đề này.
+ Đối tượng mà BHXH bảo vệ đó chính là thu nhập của NLĐ. 
+ BHXH đảm bảo việc thay thế, bù đắp thiếu hụt về thu nhập của người lao động và gia đình của họ khi gặp những rủi ro nhất định.
Ngoài ra, BHXH còn phân phối lại thu nhập biểu hiện ở chỗ thu nhập sẽ được phân phối theo thời gian nhất định và hỗ trợ lẫn nhau trong việc chia sẻ rủi ro, tương trợ lẫn nhau. Về bản chất thì BHXH mang tính kinh tế - xã hội, góp phần ổn định lao động và phát triển kinh tế xã hội nhất định.

2. Thủ tục chốt sổ BHXH

2.1. Hồ sơ chốt sổ BHXH

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, chấm dứt quan hệ lao động thì công ty phải có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và trả lại sổ BHXH cho người lao động và các giấy tờ khác mà công ty đã giữ của người lao động.
Trước khi trả lại sổ BHXH cho người lao động thì công ty phải tiến hành thủ tục chốt sổ BHXH với cơ quan BHXH.

Hồ sơ chốt sổ BHXH bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu giao nhận hồ sơ lập theo mẫu do cơ quan BHXH ban hành. Phiếu này được lập thành 02 bản.
- Tờ bìa sổ BHXH của người lao động nghỉ việc.
- Các tờ rời của sổ BHXH trong trường hợp mà người lao động tham gia nhiều lần BHXH.
- Đơn đề nghị chốt sổ BHXH của người tham gia BHXH. Đơn này được lập bằng văn bản theo mẫu do cơ quan BHXH ban hành và số lượng là 01 bản.
Khi tiến hành chốt sổ BHXH cho người lao động thì người sử dụng lao động phải đóng đủ số tiền BHXH phải đóng cho người lao động. Nếu không tiến hành thanh toán hết số tiền đó thì sẽ không được chốt sổ BHXH mà cơ quan BHXH vẫn sẽ mặc định là người lao động còn tham gia BHXH và vẫn được cập nhật bình thường.

2.2. Hình thức nộp hồ sơ chốt sổ BHXH

- Công ty khi hoàn thành hồ sơ chốt sổ BHXH cho người lao động thì có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của công ty. 
- Pháp luật không có quy định về hình thức nộp qua mạng trong trường hợp này.

2.3. Trình tự chốt sổ BHXH

- Thời hạn giải quyết hồ sơ đó là 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan BHXH tiến hành chốt sổ BHXH cho người lao động và trả lại sổ BHXH và tờ rời sổ cho người lao động.
- Cần lưu ý là trước khi thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH thì công ty phải tiến hành thủ tục báo giảm lao động, báo giảm BHXH theo quy định, sau đó mới được tiến hành chốt sổ BHXH theo quy định.
Để biết chính xác và cụ thể hơn về thủ tục chốt sổ BHXH, bạn đọc liên hệ ngay đến dịch vụ tư vấn bảo hiểm tại Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments