You are here

Cá nhân, tổ chức nào có quyền thành lập doanh nghiệp?

 Bạn có dự định thành lập công ty, muốn sở hữu quyền làm chủ là điều bạn mong mỏi từ lâu. Nhưng bạn không biết mình có đủ điều kiện để thành lập công ty hay không?. Bài viết dưới đây Tư vấn Việt Luật sẽ trả lời giúp bạn “Ai có quyền thành lập doanh nghiệp, các loại hình công ty?’’.
Đối với quyền thành lập công ty, doanh nghiệp tư nhân của các cá nhân, tổ chức được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2014.
 
ca-nhan-to-chuc-nao-co-quyen-thanh-lap-doanh-nghiep

Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

Các tổ chức, cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Ngoại trừ các trường hợp sau:
Trường hợp một, các tổ chức là cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình, được hiểu như sau:
+ Tài sản để phục vụ hoạt động kinh doanh được mua sắm bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; 
+ Kinh phí hoạt động kinh doanh được cấp từ ngân sách nhà nước; 
+ Đất được sử dụng để xây dựng tổ chức kinh doanh được Nhà nước giao để sử dụng theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; 
+Các tài sản và nguồn thu nhập khác được hình thành từ việc sử dụng các tài sản và kinh phí nói trên;
+ Kinh phí hoạt động kinh doanh được tài trợ bởi chính phủ, tổ chức và cá nhân nước ngoài.  
Việc các cơ quan tự ý thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng thu nhập có được dưới mọi hình thức từ hoạt động kinh doanh vào ít nhất một trong các mục đích sau đây:
+ Chia dưới mọi hình thức cho một số người hay tất cả những người sau đây: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân VN.
+ Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
+ Bổ sung vào quỹ hoặc lập quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.
Trường hợp hai, các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Các cán bộ, công chức, viên chức không những không được phép thành lập doanh nghiệp hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp và còn không được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;
Trường hợp ba, các cá nhân là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan,hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
Trường hợp bốn, các cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
Trường hợp năm, cá nhân là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, các tổ chức không có tư cách pháp nhân;
Trường hợp sáu, cá nhân à người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hay thuộc trường hợp đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hay làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của luật phá sản về phòng, chống tham nhũng.
Trường hợp bảy, nếu Cơ quạn đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh
Ngoài các trường hợp nêu trên, mọi cá nhân và tổ chức đều có quyền thành lập, tổ chức, quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.
Trên đây Tư vấn Việt Luật đã trả lời giúp các bạn câu hỏi “Ai có quyền thành lập doanh nghiệp, các loại hình công ty?” Mong rằng bài viết trên sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về điều kiện để thành lập doanh nghiệp nhanh nhất, tổ chức kinh tế phục vụ cho nhu cầu đầu tư kinh doanh của các bạn trong tương lai.

Facebook comments