You are here

Các hình thức pháp lý chủ yếu của trung gian thương mại

Khi hoạt động thương mại thì doanh nghiệp có thể trực tiếp giao kết với khách hàng hoặc thông qua các trung gian để thực hiện hoạt động thương mại đó. Vậy hình thức của trung gian thương mại bao gồm những hình thức chủ yếu nào?

1. Khái quát về trung gian thương mại

Theo tinh thần của Luật Thương mại thì hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân thực hiện hoạt động thương mại cho một hoặc một số thương nhân khác.
Mục đích của việc thực hiện hoạt động thương mại qua trung gian thương mại giúp cho doanh tiết kiệm được thời gian, chi phí và tăng cường sự hiện diện của mình trên thị trường.
Đặc điểm của trung gian thương mại:
- Do một bên trung gian thực hiện hoạt động thương mại vì mục đích của bên ủy quyền để hưởng thù lao.
- Bên trung gian độc lập với bên thuê dịch vụ và phải là thương nhân
- Hoạt động trung gian lúc nào cũng tồn tại ít nhất 2 quan hệ: quan hệ giữa bên ủy quyền - bên trung gian và quan hệ giữa trung gian - khách hàng.

2. Các hình thức pháp lý chủ yếu của trung gian thương mại:

Luật Thương mại năm 2005 xác định các hình thức của trung gian thương mại bao gồm đại diện thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

2.1. Đại diện cho thương nhân
Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân đại diện cho thương nhân khác để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa của thương nhân đó theo sự chỉ dẫn và được hưởng thù lao về việc đại diện. Cả bên đại diện và bên nhận đại diện đều phải là thương nhân.
Khi thực hiện việc đại diện thì phải ký hợp đồng đại diện, hợp đồng phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như fax, telex…
Phạm vi đại diện: bên đại diện có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại theo thỏa thuận.
Thời hạn đại diện do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì các bên phải thông báo về việc chấm dứt hợp đồng.

 

cac-hinh-thuc-chu-yeu-cua-trung-gian-thuong-mai

2.2. Môi giới thương mại
Môi giới thương mại là hoạt động mà một thương nhân làm trung gian cho bên mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.
Bên môi giới bắt buộc phải là thương nhân và phải có đăng ký kinh doanh môi giới thương mại. Khác với hình thức đại diện, hình thức môi giới thương mại thì bên môi giới không được nhân danh bên được môi giới để giao dịch với bên thứ ba mà nhân danh chính mình để giao dịch.
Hình thức pháp lý của môi giới là thông qua hợp đồng môi giới.

2.3. Uỷ thác thương mại
Uỷ thác mua bán hàng hoá là việc bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá với danh nghĩa chính mình theo những điều kiện thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.
Bên nhận ủy thác bắt buộc phải là thương nhân, có thể nhận ủy thác của nhiều bên khác nhau. Trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên ủy thác thì bên nhận ủy thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng ủy thác.
Phạm vi ủy thác: tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp.
Hình thức pháp lý là hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa.

2.4. Đại lý thương mại
Đại lý thương mại là hoạt động mà bên đại lý nhân danh chính mình mua bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.
Bên giao đại lý và bên đại lý bắt buộc phải là thương nhân.
Các hình thức của đại lý thương mại bao gồm:
- Đại lý bao tiêu.
- Đại lý độc quyền.
- Tổng đại lý.
- Các hình thức đại lý khác.
Thời hạn đại lý theo thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì hợp đồng đại lý chỉ chấm dứt không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt.
Quan hệ đại lý được thiết lập thông qua hợp đồng đại lý.
Có thể nói hoạt động trung gian thương mại mang lại hiệu quả lớn cho các thương nhân khi thực hiện việc phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động trung gian phát triển làm khối lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tăng, giao lưu kinh tế phát triển giữa các vùng làm động lực thúc đẩy hoạt động kinh tế của đất nước.
Nếu bạn còn băn khoăn về các hình thức pháp lý của trung gian thương mại, hãy liên hệ ngay tổng đài 1900.6199 để đội ngũ chuyên viên giải đáp miễn phí các thắc mắc của bạn.

Facebook comments