Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô kinh doanh, muốn tăng hạn mức vay ngân hàng…bằng cách tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Công ty cổ phần cũng vậy, tuy nhiên không không phải ai cũng nắm rõ được các hình thức tăng vốn của công ty cổ phần. Trong bài viết này Việt Luật sẽ cùng các bạn làm rõ vấn đề trên.
Về khái niệm của công ty cổ phần ghi rõ “ Công ty CP là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần”. Do đó, việc tăng vốn với công ty cổ phần bản chất là hoạt động thêm số cổ phần trong công ty. xem chi tiết về: Loại hình công ty cổ phần

Các hình thức tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

– Căn cứ theo quy định tại Điều 123, Luật doanh nghiệp 2020 quy định về việc chào bán cổ phần là việc công ty CP tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán cổ phần đó để tăng vốn điều lệ.
– Các hình thức chào bán cổ phần:

  • Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
  • Chào bán cổ phần ra công chúng.
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ.
Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

– Ngoài việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ cho công ty còn có thể tăng vốn điều lệ bằng phương pháp trả cổ tức cho cổ đông, căn cứ theo Khoản 6, Điều 135, Luật doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, sẽ không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định của luật này. Tuy nhiên, công ty cổ phần sẽ phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Cụ thể như sau:
• Chào bán cổ phần cho cổ đông hiên hữu
– Về bản chất của hoạt động này là việc các cổ đông hiện hữu của công ty CP thực hiện góp thêm vốn. Theo quy định của pháp luật đây là hoạt động mua cổ phần chào bán của công ty nhằm tăng vốn tương tự như công ty TNHH.
• Chào bán cổ phần riêng lẻ
– Công ty CP không được chào bán cổ phần trực tiếp cho người không phải cổ đông của công ty nếu không thực hiện thủ tục chào chán cổ phần riêng lẻ.
– Như vậy trong một số trường hợp có cổ đông mới góp thêm vốn có thể làm theo 2 cách sau:

  • Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông mới;
  • Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cũ cho cổ đông mới để được ghi nhận là cổ đông hiện hữu, sau đó tiến hành hành thủ tục chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Thủ tục chào bán cổ phần

• Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ:

Bước 1: Công ty thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ, phương án chào bán.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày công ty ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty CP phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ đến Cơ quan kinh doanh.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, doanh nghiệp có quyền chào bán cổ phần riêng lẻ , tính từ ngày gửi thông báo mà không nhận được phản hồi của Cơ quan kinh doanh.

Bước 3: Sau khi hoàn thành đợt bán cổ phần, trong thời hạn 10 ngày làm việc doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

• Thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Bản chất của việc này là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần họ hiện có tại công ty , thủ tục như sau:

Bước 1: Phải có thông báo bằng văn bản đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày trước thời hạn đăng ký mua cổ phần.

Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần theo mẫu của công ty phát hành. Trong trường hợp cổ đông không gửi lại phiếu đăng ký mua theo đúng thời hạn trong thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.

Bước 2: Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
Trong trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người được chuyển quyền ưu tiên mua hết thì Hội đồng quản trị bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho người khác.

Bước 3: Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty CP phải phát hành và trao cổ phiếu cho bên mua, có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu.

Trên đây là bài tư vấn của Việt Luật về các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Công ty CP là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức, cũng như phương thức quản lý phức tạp, nếu có khó khăn hay khúc mắc gì xin vui lòng liên hệ Việt Luật được tư vấn chi tiết. Hy vọng những thông tin trong bài viết trên hữu ích cho quý doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết