You are here

Cách xác định doanh thu khi nộp thuế

Tư vấn về cách xác định doanh thu khi nộp thuế?

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, là nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi cá nhân, tổ chức khi đáp ứng được các điều kiện thì đều phải tuân thủ. Doanh nghiệp cũng vậy, là một tổ chức kinh tế hoạt động có lợi nhuận, có doanh thu nên khi nộp thuế, đặc biệt là thuế TNDN thì mức nộp dựa trên doanh thu được pháp luật quy định như thế nào?

cac-xac-dinh-doanh-thu-khi-nop-thue-min

1. Khái quát về doanh thu tính thuế của doanh nghiệp 

- Doanh thu là tổng hợp toàn bộ các tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ, gia công, số tiền trợ giá mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định và được tính bằng đồng Việt Nam. 
- Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu tính thuế của doanh nghiệp là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Doanh nghiệp mà nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu tính thuế là doanh thu đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
- Nếu doanh nghiệp có khách hàng trả tiền cho nhiều năm sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp thì doanh thu tính thuế trong trường hợp này được phân bổ đều cho số năm đã trả trước đó hoặc có thể được xác định theo doanh thu trả tiền một lần theo quy định.
- Việc xác định số thuế phải nộp trong từng ưu đãi thuế mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp dùng doanh thu để xác định thu nhập phải chịu thuế thì doanh thu được tính đó là tổng số thu nhập của năm trả tiền trước chia cho số năm mà bên khách hàng đã trả tiền trước đó.
- Đối với doanh thu tính thuế thì các khoản có thể làm giảm doanh thu tính thuế bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá các mặt hàng, hàng bán bị trả lại vì một số lý do nhất định hay các khoản thuế gián thu mà doanh nghiệp phải nộp.

2. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế của doanh nghiệp

Khi dùng doanh thu để tính thuế cho doanh nghiệp thì cần phải xác định rõ thời điểm để tính doanh thu đó. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế dựa trên hoạt động của doanh nghiệp:
- Đối với doanh thu bán các loại hàng hóa thì thời điểm xác định doanh thu chính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua.
- Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thì thời điểm xác định doanh thu là thời điểm hoàn thành được việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng hoặc có thể là hoàn thành từng phần của việc cung ứng các dịch vụ đó.

3. Doanh thu tính thuế TNDN trong một số trường hợp cụ thể

Trong một số trường hợp cụ thể thì doanh thu tính thuế được xác định như sau:
- Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo phương thức trả chậm: doanh thu tính thuế là số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trả tiền trong một lần, không bao gồm các khoản tiền lãi trong thời gian trả chậm.
- Dịch vụ gia công hàng hóa: doanh thu tính thuế là doanh thu gia công theo từng đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Đối với hoạt động cho thuê tài sản thì doanh thu tính thuế là số tiền mà bên thuê đã trả từng lần hoặc trả từng tháng theo hợp đồng. Nếu trả trước cho nhiều tháng thì doanh thu sẽ được phân bổ cho số tháng đã trả trước.
- Đối với hoạt động vận tải thì doanh thu tính thuế là toàn bộ những doanh thu vận chuyển hàng hóa, tài sản trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp.
- Đối với hoạt động lắp đặt, xây dựng công trình thì doanh thu tính thuế chính là giá trị của chính những công trình, hạng mục hoặc khối lượng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.
- Một số trường hợp khác.
Để xác định doanh thu tính thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước thì cần phải xác định cụ thể bởi mỗi trường hợp thì doanh thu tính thuế và thời điểm xác định doanh thu tính thuế là khác nhau. Để tư vấn cụ thể hơn trong trường hợp cụ thể, hãy liên hệ ngay đến dịch vụ kế toán trọn gói tại Việt Luật theo 1900.6199 để được giải đáp cụ thể hơn về vấn đề này.

Facebook comments