You are here

Chuyển nhượng công ty

Một trong các yếu tố được các chủ sở hữu doanh nghiệp quan tâm khi thành lập doanh nghiệp là khả năng bán và chuyển nhượng công ty. Việc mua bán sẽ giúp cho các doanh nghiệp tăng cường lợi nhuận, mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có tính chất chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng khác nhau. Việt Luật xin tư vấn đến quý khách hàng về các quy định pháp luật về chuyển nhượng công ty tới quý khách hàng cụ thể như sau:

*Việc chuyển nhượng doanh nghiệp với mỗi loại hình doanh nghiệp về cơ bản sẽ bao gồm những bước sau:

- Xem  xét, đánh giá các doanh nghiệp mục tiêu: đây là giai đoạn mà các nhà đầu tư tính toán, cân nhắc những vấn đề về doanh nghiệp mong muốn mua. Những yếu tố đánh giá có thể bao gồm ngành nghề kinh doanh, mức lợi nhuận hàng năm, tình trạng nhân lực, khách hàng,…
- Đàm phán và tiến hành chuyển nhượng: sau khi xác định được doanh nghiệp đáp ứng những tiêu chí trên tốt nhất, bên mua sẽ tiến hành chuẩn bị yếu tố tài chính và bước tới đàm phán, thương lượng hợp đồng.
- Hoàn tất việc mua bán doanh nghiệp: Việc chuyển nhượng công ty sẽ hoàn tất khi các bên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình ghi nhận trong hợp đồng.

*Chuyển nhượng công ty với từng loại hình doanh nghiệp

a. Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân có quyền chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp của mình cho người khác. Để tiến hành, chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
- Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cán nhân của người mua.
- Hợp đồng mua bán công ty và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân.
- Bản sao giấy tờ chứng thực của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Sau khi tiến hành lập hồ sơ, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân sẽ tiến hành đàm phán và thực hiện quá trình mua bán doanh nghiệp thông qua hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Sau quá trình trên, người mua chính thức là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân. Lưu ý người mua phải thỏa mãn điều kiện chủ thể của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là đang không đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân khác.
Chủ sở hữu cũ của doanh nghiệp sẽ phải thông báo về việc chuyển nhượng  cho Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chuyển nhượng. Nội dung thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm: Tên, trụ sở của công ty; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của công ty; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.
b. Công ty cổ phần
Loại hình chuyển nhượng công ty của công ty cổ phần là chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông. Vấn đề chuyển nhượng cổ phần được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty. Cổ đông có quyền chào bán số cổ phần của mình, trừ trường hợp cấm chuyển nhượng với cổ phần ưu đãi biểu quyết  và chuyển nhượng có điều kiện với cổ phần phổ thông. Việc chào bán cổ phần có thể với các cổ đông hiện hữu của công ty hoặc với những chủ thể ngoài công ty. Khi tiến hành chuyển nhượng, các bên sẽ soạn và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Kế đó, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành họp để thông qua việc chuyển nhượng, đồng thời sửa đổi Sổ đăng ký cổ đông cũng như làm thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông. Thời hạn để tiến hành thủ tục thay đổi là 10 ngày kể từ ngày diễn ra sự thay đổi.
c. Công ty trách nhiệm hữu hạn
Loại hình chuyển nhượng công ty của công ty trách nhiệm hữu hạn là chuyển nhượng phần vốn góp. Như trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định, các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ chào bán phần vốn góp dự định bán của mình cho các thành viên công ty, trước khi chào bán cho các thành viên bên ngoài nếu như phần vốn đó chưa được mua hết khi đã quá hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.
Việc chào bán phần vốn góp phải lập thành hợp đồng. Trường hợp nếu việc chuyển nhượng vốn góp dẫn đến công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ còn một thành viên thì công ty phải tiến hành tổ chức lại mô hình hoạt động và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành chuyển nhượng.
Trên đây là phần tư vấn chi tiết về vấn đề chuyển nhượng công ty mà chúng tôi cung cấp đến khách hàng. Việt Luật cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, khách hàng quan tâm có thể liên hệ đến hotline 0968293366 để được hỗ trợ tốt nhất

Facebook comments