Cơ cấu tổ chức công ty – doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức công ty được quy định như thế nào? Từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 tại Việt Nam
Công ty được thành lập nhằm phục vụ lợi ích thương mại, kinh doanh của các chủ sở hữu công ty, cũng như góp phần làm kinh tế đất nước phát triển, lớn mạnh. Để đạt được những mục đích này, đòi hỏi doanh nghiệp cần có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, cụ thể, để có thể điều hành doanh nghiệp đi đúng hướng. Với mỗi loại hình công ty, pháp luật doanh nghiệp quy định về cơ cấu tổ chức riêng, phù hợp với đặc trưng tính chất của nó. Bài viết dưới đây sẽ thông tin đến khách hàng về từng cơ cấu tổ chức này.

1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân

Mô hình doanh nghiệp tư nhân là mô hình mà số lượng chủ sở hữu công ty tối đa là một, cũng như chủ sở hữu toàn quyền quyết định về hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ của doanh nghiệp mình. Căn cứ điều 185, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cơ cấu doanh nghiệp sẽ có: chủ doanh nghiệp sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty, có thể tự minh hoặc thuê cá nhân khác điều hành quản lý doanh nghiệp. Cơ cấu này tương đối đơn giản, xuất phát từ đặc trưng pháp lý đơn giản của bản thân loại hình này. (xem thêm về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân)

2. Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh

Với công ty hợp danh, đây là loại hình công ty có tư cách pháp nhân; công ty có tối thiểu hai thành viên hợp danh, chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của công ty, ngoài ra có các thành viên góp vốn cho công ty. Về cơ cấu tổ chức, các thành viên hợp danh và góp vốn sẽ liên kết lại thành hội đồng thành viên công ty, bầu ra một người làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, có thể kiêm nhiệm chức danh giám đốc. Hội đồng thành viên sẽ có quyền quyết định về định hướng phát triển, tiếp nhận hoặc khai trừ thành viên hợp danh,…(xem thêm về thủ tục thành lập công ty hợp danh)

3. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có duy nhất một thành viên, có thể là cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu. Với mỗi đối tượng sở hữu, tổ chức công ty sẽ có những khác biệt nhất định:

– Nếu chủ sở hữu là cá nhân, công ty sẽ có cơ cấu tổ chức gồm Chủ tịch công ty, giám đốc/tổng giám đốc

– Nếu chủ sở hữu là tổ chức, công ty sẽ có thể tổ chức dưới 2 hình thức: Hội đồng thành viên, giám đốc/ tổng giám đốc, kiểm soát viên; Chủ tịch công ty, giám đốc/tổng giám đốc, kiểm soát viên. (xem thêm về thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên)

4. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có số thành viên từ 2 đến dưới 50, bao gồm cả tổ chức và cá nhân. Với số lượng thành viên lớn, quy định về tổ chức loại hình này sẽ bao gồm:

– Hội đồng thành viên: có quyền quyết định những vấn đề quan trọng về hoạt động, kế hoạch tổ chức kinh doanh, nhân sự,… của công ty. Những quyết định quan trọng cần được thông qua bởi hội đồng để có hiệu lực thi hành.

– Chủ tịch hội đồng thành viên: do hội đồng thành viên bầu ra, đứng ra thực hiện công tác quản lý, thay mặt thành viên hội đồng ký các giấy tờ,…

– Ban kiểm soát: thành lập bắt buộc với công ty có từ 11 thành viên trở lên, thực hiện chức năng tham gia giám sát, báo cáo về việc hoạt động của công ty.

Với những mô hình có số lượng thành viên đông, tính kiểm tra và quản lý được đặt nặng, có vai trò quan trọng để công ty có thể phát triển, lớn mạnh.( xem thêm về thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên)

5. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Công ty cổ phần có lượng thành viên từ 3 trở lên, được gọi là các cổ đông, thực hiện góp vốn và chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình. Với đặc trưng pháp lý phức tạp và hoàn thiện bậc nhất trong các loại hình công ty, pháp luật quy định cơ cấu tổ chức công ty cổ phần rất chặt chẽ và cụ thể. Chủ sở hữu có thể một trong hai hình thức tổ chức:

– Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc/tổng giám đốc

Ban kiểm soát không bắt buộc thành lập nếu chỉ có dưới 11 cổ đông và cổ đông là tổ chức chiếm dưới 50% vốn công ty.

– Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc/tổng giám đốc

Mô hình này được lựa chọn khi thỏa mãn ít nhất 20% thành viên hội đồng quản trị không phải cổ đông công ty , và phải có ban kiểm toán nội bộ trong hội đồng quản trị, thực hiện việc kiểm soát hoạt động.
Công ty cần căn cứ đúng điều kiện của công ty để chọn ra mô hình phù hợp. xem thêm về thủ tục thành lập công ty cổ phần

Trên đây là phần giải đáp về cơ cấu tổ chức công ty. Khách hàng có thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của Việt Luật: 19006199.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết