Có được khởi kiện đòi lại phần vốn góp thành lập công ty

Thành viên công ty tiến hành góp vốn vào công ty với mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm kinh doanh phát sinh lợi nhuận. Tuy nhiên trong hoạt động kinh doanh của công ty thì phần vốn góp của thành viên vào công ty vì một số lý do mà bị mất hoặc bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp. Vậy thành viên công ty có được khởi kiện đòi lại phần vốn góp thành lập công ty hay không?

1. Thành viên có quyền đòi lại phần vốn góp thành lập công ty không?

Thành viên công ty khi thành lập công ty tiến hành góp vốn tạo nên vốn điều lệ để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Thành viên phải có nghĩa vụ góp đủ và đúng hạn các loại tài sản như đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp trong thời hạn là 90 ngày từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này nếu thành viên không góp hoặc góp không đủ thì sẽ không có tư cách thành viên hoặc chỉ có tư cách tương ứng với số vốn thực góp vào công ty.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì thành viên trong công ty có thể tự mình hoặc có thể nhân danh công ty tiến hành khởi kiện dân sự đối với các chức danh quản lý của công ty như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty và các cán bộ khác.

Do đó mà khi những quyền lợi hợp pháp của thành viên công ty bị xâm phạm thì thành viên công ty có thể khởi kiện dân sự ra cơ quan Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích đó. Việc khởi kiện sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự về hình thức và nội dung khởi kiện.

2. Điều kiện để thành viên khởi kiện đòi lại phần vốn góp khi thành lập doanh nghiệp

Khi thành viên tiến hành khởi kiện thì cần phải có tư cách thành viên tại thời điểm khởi kiện. Bởi tại thời điểm khởi kiện thì phải có tư cách thành viên thì mới có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vốn góp thành lập công ty.

Thành viên công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình trong công ty và được hưởng lãi từ hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó mà nếu quyền sở hữu về phần vốn góp của thành viên bị xâm phạm thì thành viên có thể khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền sở hữu phần vốn góp dựa vào các quy định về bảo vệ quyền sở hữu theo quy định pháp luật dân sự.

Cụ thể thì chủ sở hữu phần vốn góp của công ty có thẩm quyền yêu cầu Tòa án hoặc các cơ quan giải quyết tranh chấp buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi cản trở việc thực hiện quyền sở hữu và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại xảy ra.

Ngoài ra thì thành viên có quyền tự bảo vệ quyền sở hữu của mình bằng những biện pháp theo quy định của pháp luật.

Do đó nếu quyền sở hữu phần vốn góp trong công ty mà bị xâm phạm thì thành viên công ty hoàn toàn có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với phần vốn góp trong công ty.

Việc thực hiện quyền khởi kiện đòi lại phần vốn góp thành lập công ty thì trình tự thực hiện theo quy trình mà pháp luật tố tụng dân sự quy định. Liên hệ ngay dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết