You are here

Công ty tự ý cắt cổ phần của cổ đông được hay không

Trong hoạt động của công ty cổ phần, khi cổ đông góp vốn vào công ty thì sẽ được sở hữu số cổ phần nhất định. Vậy công ty cổ phần có được tự ý cắt cổ phần của cổ đông hay không? Pháp luật có quy định như thế nào về vấn đề này?

1. Cổ phần của cổ đông trong công ty cổ phần là gì?

Khi tiến hành góp vốn và trở thành thành viên của công ty cổ phần thì các cổ đông sẽ sở hữu số cổ phần nhất định để tạo nên vốn điều lệ của công ty.

Một công ty cổ phần thì phải có cổ phần phổ thông, cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông.

Ngoài cổ phần phổ thông thì còn có các cổ phần ưu đãi, bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và các ưu đãi khác. Trong đó ưu đãi biểu quyết chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức được Chính phủ ủy quyền sở hữu.

Cổ đông phổ thông không thể chuyển đổi cổ phần phổ thông của mình thành cổ phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành cổ phần phổ thông.

Các cổ đông khi thành lập công ty thì phải cam kết mua số cổ phần trong thời hạn nhất định là 90 ngày. Nếu sau thời hạn này mà không thanh toán hoặc thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì sẽ được giải quyết như sau:

- Cổ đông không thanh toán sẽ đương nhiên không là cổ đông công ty.

- Cổ đông thanh toán một phần cổ phần sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần cổ phần đã thanh toán đó. Số cổ phần chưa thanh toán thuộc về quyền của Hội đồng quản trị công ty.

- Công ty phải đăng ký để điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá cổ phần đã được các cổ đông thanh toán đầy đủ trong thời hạn 30 ngày từ ngày hết hạn thanh toán.

2. Công ty có được tự ý cắt cổ phần của cổ đông được hay không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cổ phần là một loại tài sản được lưu thông trên thị trường. Do đó chủ sở hữu cổ phần có các quyền của một chủ sở hữu tài sản.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành thì quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.

Đối với cổ phần là một loại tài sản nên cổ đông - người sở hữu cổ phần cũng phải có ba quyền năng nêu trên. Trong đó quyền định đoạt là việc cổ đông được quyền chuyển giao cổ phần, từ bỏ sở hữu cổ phần, định đoạt tiêu dùng hoặc tiêu hủy cổ phần đó. Bất kỳ ai xâm phạm đến quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình (trừ 03 trường hợp hạn chế) cho người khác dựa trên ý chí của mình mà không có sự can thiệp, chèn ép của cá nhân, tổ chức nào khác. Do đó mà nếu công ty tự ý cắt cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông thì đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Để được cắt cổ phần của cổ đông hợp pháp thì công ty phải có sự đồng ý, chấp thuận của cổ đông với tư cách là chủ sở hữu cổ phần đó. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments