You are here

Đánh giá công nhận tổ chức giám định

Khi tổ chức tiến hành hoạt động giám định thì cần phải tiến hành việc đánh giá công nhận tổ chức giám định đó. Vậy việc đánh giá công nhận tổ chức giám định được thực hiện như thế nào?

1. Tiêu chuẩn đánh giá tổ chức giám định

Theo quy định hiện nay thì giám định là việc tổ chức giám định tiến hành kiểm tra sản phẩm hàng hóa hay quá trình lắp đặt, thiết kế của chúng và xác định sự phù hợp có tương ứng với các yêu cầu cụ thể trên cơ sở đánh giá sự chuyên nghiệp của nhà sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó.
Tổ chức giám định có thể kiểm tra trong phạm vi rộng lớn các sản phẩm hoặc nguyên liệu, quá trình làm việc và các dịch vụ khác trong các lĩnh vực nhằm giảm rủi ro cho người sở hữu, người tiêu dùng đối với các mặt hàng được giám định.
Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đáng giá việc phù hợp của hoạt động tổ chức giám định thông qua các yêu cầu chung phù hợp với ISO/IEC 17011:2004.
Chuẩn mực để đánh giá hoạt động của tổ chức giám định đó là ISO/IEC 17020:2012 - tiêu chí chung về hoạt động của các tổ chức thực hiện hoạt động giám định và các yêu cầu, tiêu chí bổ sung khác tùy thuộc từng ngành, nghề mà tổ chức tiến hành hoạt động giám định. 
Khi thực hiện hoạt động giám định thì tổ chức giám định có thể được Văn phòng Công chứng chất lượng công nhận hoạt động của tổ chức đó. Điều này giúp nâng cao hiệu quả quản lý và hội nhập kỹ thuật của tổ chức giám định và hội nhập hoạt động công nhận các tổ chức thực hiện giám định của Việt Nam với các nước trong khu vực ở trên thế giới.
tong-dai-tu-van-phap-ly

2. Thủ tục đánh giá công nhận tổ chức giám định

2.1. Hồ sơ công nhận tổ chức giám định
Khi có nguyện vọng đăng ký công nhận thì tổ chức giám định có thể liên hệ với tổ chức có thẩm quyền công nhận để có được các thông tin liên quan đến việc công nhận như quy định chung về việc công nhận tổ chức giám định, thủ tục công nhận, chính sách chuẩn đo lường, thủ tục xem xét lại, thủ tục khiếu nại đối với việc công nhận, chi phí đánh giá công nhận, phiếu hỏi và mẫu đơn đăng ký công nhận tổ chức giám định.
Tổ chức giám định cần phải nghiên cứu kỹ các tài liệu công nhận trước khi nộp đơn đăng ký công nhận.
Tổ chức giám định đã đảm bảo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO/IEC 170202: 2012 tối thiểu là 03 tháng trước khi nộp đơn đăng ký công nhận và xác định hiệu quả của tổ chức thông qua các xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ của tổ chức.
Khi nộp đơn đăng ký công nhận thì tổ chức giám định phải gửi kèm các giấy tờ, tài liệu sau:
- Đơn đăng ký công nhận theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền công nhận ban hành. Có thể tìm hiểu trên website của Văn phòng Công chứng chất lượng. Để tiến hành việc công nhận thì tổ chức giám định phải thể hiện ý chí muốn công nhận của mình thông qua đơn đăng ký công nhân.
- Sổ tay chất lượng của tổ chức giám định ghi nhận các đánh giá về chất lượng tổ chức hoạt động của tổ chức mình. 
- Hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức. Nếu muốn tiến hành hoạt động giám định thì tổ chức phải chứng minh được tư cách pháp lý của mình trong các quan hệ pháp luật.
- Thủ tục quản lý chất lượng và phương pháp giám định của tổ chức giám định.
- Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân và các trình độ học vấn, kinh nghiệm của người có thẩm quyền ký hoặc người phụ trách đối với từng phạm vi giám định của tổ chức giám định.
- Một số tài liệu khác được yêu cầu tùy thuộc vào nội dung hoạt động cụ thể của tổ chức giám định.
2.2. Trình tự công nhận tổ chức giám định
Khi nhận được đơn đề nghị công nhận và các giấy tờ kèm theo của tổ chức giám định thì cán bộ phụ trách nhận đơn tiến hành kiểm tra thông tin và chỉ dẫn cho tổ chức giám định về các thủ tục cần thiết khi nộp đơn. Đơn đăng ký công nhận của tổ chức giám định chỉ có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày nhận đơn.
Sau khi tiến hành các công việc kiểm tra thì cán bộ phụ trách thông báo cho tổ chức giám định về chi phí đánh giá công nhận.
Cán bộ phụ trách khách hàng chuẩn bị hợp đồng đánh giá trình Văn phòng Công nhận chất lượng phê duyệt. Việc đánh giá bao gồm 2 giai đoạn đó là đánh giá tại văn phòng và đánh giá chứng kiến.
Nhân viên hành chính chuẩn bị hồ sơ quá trình đánh giá công nhận, quyết định công nhận, phụ lục công nhận và chứng chỉ công nhận trình lên Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng phê duyệt căn cứ vào đề nghị của Ban thẩm xét.
Thời gian thẩm xét để ra quyết định công nhận là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. 
2.3. Hiệu lực của việc công nhận
Chứng chỉ đánh giá công nhận tổ chức giám định có hiệu lực trong vòng 03 năm kể từ ngày ký. Văn phòng công nhận tiến hành cập nhật tình trạng của tổ chức giám định trên website của văn phòng.
Sau 03 năm công nhận, nếu tổ chức giám định muốn tiếp tục duy trì công nhận thì sẽ tiến hành đánh giá công nhận lại. Thời hạn nộp đơn công nhận lại là 02 tháng trước khi hết hiệu lực công nhận.
Để đánh giá công nhận tổ chức giám định thì cần tuân thủ các điều kiện và trình tự chặt chẽ do pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế ban hành. Để tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, bạn đọc gọi ngay đến tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6199 để được đội ngũ chuyên viên chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn.

 

Facebook comments