You are here

Đánh giá giá trị tài sản doanh nghiệp

Đánh giá giá trị tài sản doanh nghiệp là gì? Giá trị của doanh nghiệp không chỉ được đánh giá bằng độ tín nhiệm mà còn được đánh giá bằng giá trị tài sản doanh nghiệp. Việt Luật sẽ tư vấn bạn đọc về đánh giá giá trị tài sản doanh nghiệp thông qua bài viết sau đây.

I. Đánh giá tài sản doanh nghiệp

>>> Hệ thống tín nhiệm được xây dựng gồm nhiều chỉ tiêu tài chính và phi tài chính.  Với mục đích giúp doanh nghiệp hoặc những bên liên quan hiểu được giá trị không xác định bằng tiền và vị thế của doanh nghiệp. Qua đó giúp doanh nghiệp ra được quyết định đúng đắn về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đối sách cộng tác của bên đối tác.
+ Quy trình đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp
+ Quy trình đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp là kế hoạch được thiết kế chặt chẽ, rõ ràng và phù hợp với quy tắc cơ bản đã được xác định rõ. Từ hệ thống quy trình này nhà thẩm định giá có thể đưa những kết luận chính xác, chắc chắn hoặc ước tính giá trị trên cơ sở vững chắc và có thể tin tưởng được.
+ Quy trình thẩm định giá bao gồm các bước sau đây:
– Xác định vấn đề cần thẩm định
– Chuẩn bị các bước thẩm định giá.
– Thu thập tài liệu để phục vụ cho quá trình thẩm định.
– Sử dụng và phân tích tài liệu đã thu thập.
– Đánh giá tài sản doanh nghiệp
– Báo cáo thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp

II. Trình tự thẩm định giá 

1.Xác định vấn đề
 • Tiến hành xác định về tài sản, quyền tài sản, quyền lợi được thẩm định giá sau đó chia nhóm bao gồm các quyền được đánh giá như: quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, quyền sử hữu,...
 • Tiến hành lập mục đích hoặc mục tiêu thẩm định: giá mua bán, giá cho thuê, cầm cố, bảo hiểm, báo cáo tài chính, thuế…
 • Xác định những giá trị được ước tính như giá trị đầu tư, giá trị thế chấp, giá bồi thường,......
 • Xác định phương pháp thẩm định giá và tài liệu cần thiết cho việc định giá
 • Xác định ngày có hiệu lực của hoạt động thẩm định giá: có thể là nhận được từ khách hàng hay điều kiện thị trường,  tài liệu yêu cầu.
 • Đồng thời thoả thuận về phí và thời gian hoàn thành với khách hàng.
2. Lên kế hoạch thẩm định giá:
 • Xác định yếu tố cung và cầu thích hợp, đặc tính, chức năng, các quyền của tài sản được mua bán đồng thời nhận biết về các tài liệu yêu cầu, phát triển các nguồn tài liệu đáng tin cậy, số liệu đúng đắn, chính xác.
 • Thiết kế chương trình nghiên cứu với các bước thu thập, phân tích số liệu, xác định phần việc được uỷ nhiệm.
 • Thiết lập đề cương của báo cáo định giá,  lên kế hoạch thời biểu công tác
3.Khảo sát hiện trường và thu thập tài liệu:
 • Thẩm định viên tiến hành trực tiếp khảo sát hiện trường với các đối tượng như máy móc thiết bị ( về tính năng kỹ thuật, đặc điểm, kích thước, quy mô,....), bất động sản ( tiến hành khảo sát về vị trí, mô tả pháp lý)
4. Phân tích tài liệu:
 • Sau khi thu thập tài liệu thì thẩm định viên phân tích các vấn đề như thị trường, tài sản, tính chất và đặc điểm nổi bật của tài sản,... Mọi phân tích của thẩm định viên thì cần được kiểm chứng lại để đảm bảo tính chính xác.
5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá
 • Thẩm định viên sử dụng phương pháp thẩm định giá thích hợp tuỳ thuộc vào đặc điểm, loại tài sản và vào mục đích của thẩm định giá
6. Báo cáo thẩm định giá:
 • Biên bản báo cáo trình bày đầy đủ các bước, hoạt động phân tích, số liệu, kết quả đạt được một cách chính xác, cụ thể.
Trên đây là tư vấn của Việt Luật về đánh giá trị tài sản doanh nghiệp. Mọi thắc mắc liên quan đến giá trị tài sản doanh nghiệp bạn đọc vui lòng liên hệ chuyên gia tư vấn doanh nghiệp để được  hỗ trọ: 19006199

Facebook comments