Đặt tên công ty theo tên của công ty đã giải thể có được không?

Một trong những vấn đề cần lưu ý trước khi đăng ký kinh doanh cho công ty đó là việc đặt tên công ty. Tên công ty là bộ mặt kinh doanh của công ty, tên phải được đặt như thế nào để thể hiện được bản sắc, đặc trưng riêng của chủ thể kinh doanh mà vẫn thỏa mãn các điều kiện của pháp luật và không thuộc các trường hợp bị cấm đặt tên.
Vậy trường hợp mà công ty đặt tên công ty đã bị giải thể thì có được phép không và có thuộc trường hợp bị cấm theo quy định hay không?
dat-lai-ten-cong-ty-da-bi-giai-the-min

1. Khái quát về việc đặt tên doanh nghiệp

1.1. Các thành tố cấu thành nên tên doanh nghiệp

  • Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp bao gồm: tên tiếng Việt của doanh nghiệp, tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt.
  • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp: phải bao gồm các thành tố cấu thành được sắp xếp theo thứ tự: loại hình doanh nghiệp + tên riêng.
+ Loại hình doanh nghiệp có thể được viết đầy đủ hoặc có thể được viết tắt. Ví dụ như loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thì được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”.
+ Tên riêng là tên được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, tiếng Anh, các chữ số và các ký hiệu tượng trưng.
  • Tên tiếng nước ngoài: đây là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang tiếng cho bộ chữ La-tinh và phải đảm bảo nghĩa tương ứng với tên tiếng Việt.
  • Tên viết tắt của doanh nghiệp: đây là tên được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc nước ngoài của doanh nghiệp.
Trong trường hợp mà công ty có cả tên tiếng Việt và tên nước ngoài thì tên nước ngoài của công ty được viết hoặc in khổ chữ nhỏ hơn so với tên tiếng Việt ở trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty và trên các hồ sơ giấy tờ do công ty đó phát hành. Xem ngay bài viết Cách đặt tên công ty như thế nào là tốt nhất?

1.2. Các trường hợp bị cấm khi đặt tên doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật thì các trường hợp bị cấm khi chủ thể tiến hành đặt tên doanh nghiệp đó là:
– Tên công ty trùng hay gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã được đăng ký trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp áp dụng đối với phạm vi toàn quốc.
Tên trùng với doanh nghiệp khác là tên được đặt hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp khác.
Tên gây nhầm lẫn bao gồm các trường hợp:
+Tên tiếng Việt đọc giống với doanh nghiệp khác.
+ Tên tiếng nước ngoài trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp khác.
+ Tên viết tắt trùng với doanh nghiệp khác.
+ Tên riêng trong thành tố cấu thành chỉ khác 01 số tự nhiên, 01 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, bảng chữ cái tiếng Anh với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký.
+ Tên riêng giống các chữ cái, chỉ khác các ký hiệu so với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký.
+ Tên riêng chỉ khác bởi các chữ “mới”, “tân” ngay sau tên của doanh nghiệp hoặc chỉ khác các từ chỉ tên các vùng miền đất nước.
– Công ty sử dụng tên cơ quan, đơn vị nhà nước, tên tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và các tổ chức khác chưa có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị đó.
– Sử dụng tên, từ ngữ, ký hiệu gây phản cảm, vi phạm truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, lịch sử đất nước.

2. Có được đặt tên công ty theo tên công ty đã bị giải thể hay không?

  • Về nguyên tắc thì khi đặt tên công ty phải đáp ứng các đủ các điều kiện nêu ở phần 1 bài viết này thì sẽ được sử dụng làm tên công ty.
  • Tuy nhiên theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì những công ty đã bị giải thể hoặc bị Tòa án tuyên bố là phá sản thì công ty có thể đặt tên theo tên công ty đã bị giải thể đó khi đáp ứng đủ các điều kiện. Bởi vì khi bị giải thể thì đồng nghĩa với việc công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, do đó mà tên công ty bị giải thể không được coi là đã đăng ký trên cơ sở dữ liệu quốc gia trong phạm vi toàn quốc.
Khi đặt tên công ty thì cần lưu ý đến những thành tố cấu thành cũng như các trường hợp bị cấm đặt tên để tránh hồ sơ thành lập công ty không được chấp thuận.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết