You are here

Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những loại thuế mà cá nhân phải thực hiện, là loại thuế trực thu điển hình. Tuy nhiên trong một số trường hợp cá nhân được hoàn lại số tiền đã đóng thuế TNCN của mình. Vậy điều kiện nào để được hoàn thuế TNCN?

1. Khái quát về thuế TNCN

Thuế là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện với cơ quan thuế có thẩm quyền để duy trì và bổ sung vào ngân sách nhà nước, giúp cho nhà nước có thể duy trì được các chức năng quản lý của mình. 
Theo quy định của pháp luật TNCN thì đối tượng nộp thuế bao gồm:
- Cá nhân cư trú mà có thu nhập phải nộp thuế TNCN phát sinh trong và ngoài Việt Nam, đáp ứng được các điều kiện:
+ Có mặt ít nhất 183 ngày hoặc 12 tháng liên tục tại Việt Nam.
+ Có mặt thường xuyên ở Việt Nam, có nơi thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam.
- Cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng mà có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
Kỳ tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú được tính như sau:
- Theo năm đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương.
- Theo từng lần phát sinh đối với đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn không bao gồm chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ bất động sản, từ quà tặng, từ bản quyền...
- Theo năm hoặc từng lần chuyển nhượng đối với hoạt động chứng khoán.
Đối với cá nhân không cư trú thì kỳ tính thuế sẽ tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

2. Điều kiện hoàn thuế TNCN

Không phải trong mọi trường hợp, cá nhân đều được hoàn thuế TNCN mà chỉ được hoàn thuế khi đáp ứng được các điều kiện nhất định. 
Cá nhân chỉ được hoàn thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Số tiền mà cá nhân đã nộp cho cơ quan thuế lớn hơn số thuế mà cá nhân đó phải nộp.
- Cá nhân đã nộp thuế cho cơ quan thuế nhưng trên thực tế lại có thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế TNCN.
- Cá nhân được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Việc hoàn thuế chỉ được áp dụng khi cá nhân đã có mã số thuế khi đề nghị việc hoàn thuế. Những cá nhân đã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán thuế thay mình thì việc hoàn thuế sẽ được thực hiện thông qua các cá nhân, tổ chức đó.
+ Nếu cá nhân trực tiếp tiến hành quyết toán thuế với cơ quan thuế thì sẽ được hoàn thuế trực tiếp hoặc có thể được bù trừ số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo.

3. Thủ tục hoàn thuế TNCN

Khi thỏa mãn các điều kiện được hoàn thuế TNCN thì cá nhân phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ gửi cơ quan thuế để yêu cầu việc hoàn thuế. 
Đối với trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế bao gồm:
- Đơn đề nghị hoàn trả thuế TNCN theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
- Giấy tờ chứng minh việc nộp thuế TNCN của cá nhân như bản chụp biên lai, chứng từ đã nộp thuế TNCN và phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó về tính chính xác của bản chụp.
- Các giấy tờ cần thiết khác.
+ Nếu cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì không phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế mà chỉ cần tiến hành ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu tại tờ khai quyết toán thuế khi tiến hành quyết toán thuế với cơ quan thuế có thẩm quyền.
+ Cá nhân, đại diện tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
+ Trong thời hạn 06 ngày từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế có trách nhiệm hoàn thuế TNCN cho cá nhân nếu hồ sơ hợp lệ.
Để được hoàn thuế TNCN thì cá nhân phải thuộc các trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Liên hệ ngay đến dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân tại 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments