You are here

Điều kiện kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc là thực phẩm trong quá trình chế biến, không phải là thuốc nên nó không thể thay thế được thuốc mà chỉ để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh. Vậy khi chủ thể muốn kinh doanh thực phẩm chức năng thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

1. Điều kiện đối với thực phẩm chức năng khi đưa vào kinh doanh

Theo quy định pháp luật hiện hành thì mặt hàng thực phẩm chức năng thuộc danh mục mặt hàng kinh doanh có điều kiện.
Khi kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng thì sản phẩm thực phẩm chức năng phải đáp ứng được các điều kiện sau thì mới có thể đưa vào kinh doanh:
- Thực phẩm chức năng phải được cấp giấy chứng nhận về việc phù hợp với quy định an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Được chế biến theo đúng quy trình đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật chuyên môn.
- Trường hợp thực phẩm chức năng được nhập khẩu thì các lô hàng thực phẩm đó phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp thông báo về việc lô hàng nhập khẩu phải đạt được chất lượng nhập khẩu theo quy định.
- Một số điều kiện khác theo lĩnh vực chuyên môn.

2. Điều kiện của cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng

Cơ sở kinh doanh khi kinh doanh thực phẩm chức năng phải đáp ứng được các điều kiện sau:
Thứ nhất, cơ sở kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan kinh doanh cấp, trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng.
Thứ hai, cơ sở kinh doanh được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ y tế.
Thứ ba, đảm bảo đủ diện tích kinh doanh:
  • Diện tích kinh doanh thực phẩm chức năng phải đảm bảo bố trí được khu vực bày bán thực phẩm, các khu vực chứa và bảo quản nguyên liệu, vận chuyển nguyên liệu và thực phẩm chức năng.
  • Địa điểm kinh doanh không được bị ngập, đọng nước, không bị ảnh hưởng bởi động vật, bởi các nguồn ô nhiễm.
  • Kết cấu của cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy mô, tính chất kinh doanh, được xây dựng bằng các vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh.
  • Khu vực vệ sinh của cơ sở kinh doanh phải được bố trí ngăn cách với khu vực tiến hành kinh doanh và không được thông vào khu vực bảo quản.
  • Có hệ thống và phần mềm quản lý thực phẩm trong quá trình kinh doanh thực phẩm chức năng.
Thứ tư, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo trang bị các dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh.
  • Phải trang bị dụng cụ thu gom chất thải, rác thải và được vệ sinh thường xuyên.
  • Đối với cơ sở nhập khẩu thực phẩm chức năng thì phải đảm bảo có kho, khu vực bảo quản phù hợp với yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất thực phẩm chức năng đó.
  • Việc kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng trong cơ sở bán lẻ thuốc thì phải bố trí có khi chỉ dẫn, khu bày bán riêng và phải có biển tên đối với thực phẩm chức năng.
Để có thể kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng thì cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay đến công ty luật tại Hà Nội để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments