Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì? Cách xác định loại doanh nghiệp này theo tiêu chí nào?

Căn cứ theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 và nghị Định 39/2018/NĐ-CP quy định về một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc xác định quy mô của doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, giúp lựa chọn hình thức, kế toán phù hợp và các chính sách ,đãi ngộ của nhà nước mà doanh nghiệp được hỗ trợ.

Để phân biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ dựa vào những tiêu chí như dựa trên số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng số vốn hoặc tổng doanh thu năm trước liền kề. Đối với mỗi ngành nghề khác nhau sẽ có những yêu cầu riêng biệt , cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

• Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định dựa vào những tiêu chí như sau:
– Số lượng người lao động tham giao bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp , bình quân hàng năm không quá 10 người.
– Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 03 tỷ 1 năm
– Tổng doanh thu của doanh nghiệp không quá 03 tỷ 1 năm
• Đối với lĩnh vực hoạt động về thương mại và dịch vụ .Do tính chất của ngành nghề thương mại và dịch vụ không cần sử dụng số lượng lao động lớn, nhưng lại đem lại doanh thu cao hơn các ngành khác nên doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định như sau:
– Số lượng người lao động tham giao bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp , bình quân hàng năm không quá 10 người.
– Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 03 tỷ 1 năm
– Tổng doanh thu của doanh nghiệp không quá 10 tỷ 1 năm

2. Tiêu chí để xác định công ty siêu nhỏ.

Để xác định quy mô của doanh nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ cần dựa vào những tiêu chí sau:
• Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:
– Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp xác định theo hệ thống ngành kinh tế ban hành theo quyết định 27/2018/QĐ-TTG
– Trường hợp các doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, xác định lĩnh vực hoạt động theo lĩnh vực có doanh thu cao nhất.
– Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất thì xác định dựa trên lĩnh vực nào sử dụng nhiều lao động nhất.
• Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định trên số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội của công ty:
– Gồm toàn bộ số người lao động mà doanh nghiệp quản lý , sử dụng , trả lương , doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
– Số lao động tham gia bảo hiểm bình quân năm của doanh nghiệp sẽ được tính theo công thức bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và căn cứ trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề của doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong thời gian dưới 01 năm , thì số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân sẽ được tính bằng tổng số lượng lao động tham gia BHXH chia cho số tháng hoạt động.
• Doanh nghiệp siêu nhỏ xác định dựa trên tiêu chí Tổng doanh thu năm:
– Tổng doanh thu năm của doanh nghiệp siêu nhỏ là tổng doanh thu bán hàng hoặc các hoạt động cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Căn cứ vào báo cáo tài chính của năm trước liền kề.
– Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong thời gian dưới 1 năm hoặc trên 1 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào tổng nguồn vốn để xác định quy mô doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp siêu nhỏ xác định dựa trên tiêu chí Tổng nguồn vốn:
– Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ căn cứ vào bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính năm trước đó.
– Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong thời gian dưới 01 năm thì sẽ căn cứ vào bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính của cuối quý liền kề đến thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ.

3. Một số lưu ý cần biết đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

– Bộ tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, giúp kế toán tại các doanh nghiệp này đơn giản hơn trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ và BCTC.
Quy định của thông tư như sau:
– Doanh nghiệp siêu nhỏ phải nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này;
– Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này;
– Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Trên đây là bài chia sẻ của Việt Luật về doanh nghiệp siêu nhỏ, nếu còn khó khăn hay thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ 19006199. Hy vọng bài viết trên giúp ích được cho quý doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết