Giải thể doanh nghiệp khi chưa thực hiện nghĩa vụ thuế

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì chủ thể kinh doanh luôn mong muốn đạt được mục đích, lợi nhuận của mình. Tuy nhiên vì một số lý do nhất định mà chủ thể kinh doanh muốn chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp mình. Giải thể doanh nghiệp là một trong những hình thức chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy khi chưa thực hiện được nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế thì doanh nghiệp có được tiến hành giải thể hay không?

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là hình thức chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Không phải trong trường hợp nào thì chủ thể kinh doanh muốn chấm dứt hoạt động bằng hình thức giải thể cũng được pháp luật cho phép. Vậy các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật bao gồm:
  • Kết thúc thời hạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã được ghi nhận trong điều lệ của công ty mà công ty không tiến hành gia hạn thời hạn hoạt động này.
  • Giải thể theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp như chủ doanh nghiệp tư nhân đối với DNTN, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH, Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP. Nghị quyết của chủ sở hữu doanh nghiệp được thông qua theo đúng trình tự do pháp luật quy định.
  • Doanh nghiệp không đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật liên tục trong vòng 06 tháng mà không tiến hành bổ sung thành viên, tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Bởi mỗi doanh nghiệp, pháp luật có quy định số lượng thành viên tối thiểu để đảm bảo được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp khi thuộc một trong bốn trường hợp trên thì mới có thể được tiến hành thủ tục giải thể để chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

2. Gỉải thể doanh nghiệp khi chưa thực hiện nghĩa vụ thuế

Khi thuộc các trường hợp giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện giải thể nhất định thì mới được tiến hành thủ tục giải thể trên thực tế.
>>> Theo quy định pháp luật thì điều kiện để doanh nghiệp giải thể đó là phải bảo đảm được việc thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra thì doanh nghiệp không được đang trong quá trình giải quyết các vấn đề tranh chấp tại cơ quan Trọng tài, tại Tòa án mà doanh nghiệp mà một bên đương sự.
Trước khi tiến hành giải thể thì doanh nghiệp phải thanh toán được các khoản nợ. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự:
  • Các khoản nợ về tiền lương của người lao động và các khoản mang tính chất tiền lương như các khoản trợ cấp, bảo hiểm xã hội hay các quyền lợi khác của người lao động theo Thỏa ước hoặc theo hợp đồng đã được ký kết.
  • Khoản nợ thuế đối với cơ quan thuế có thẩm quyền.
  •  Các khoản nợ khác.
Nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện khi tiến hành giải thể, được ưu tiên thanh toán sau khoản tiền lương của người lao động. Do đó nếu doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế có thẩm quyền thì doanh nghiệp không được thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình.
Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, liên hệ ngay đến dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết