You are here

Hộ kinh doanh phải nộp thuế gì?

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, thể hiện sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Do đó mà nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân khi đáp ứng được các điều kiện nộp thuế. Vậy đối với chủ thể là hộ kinh doanh thì phải thực hiện những nghĩa vụ thuế nào đối với cơ quan thuế có thẩm quyền?

1. Khái quát về hộ kinh doanh 

- Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh do cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tiến hành hoạt động kinh doanh.
- Hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, trên 10 lao động thì không được thành lập hộ kinh doanh mà phải tiến hành thành lập doanh nghiệp
- Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên các thành viên của hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của hộ kinh doanh.
- Vì hộ kinh doanh là một thương nhân hoạt động kinh doanh vì mục đích thương mại nên phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

2. Những loại thuế mà hộ kinh doanh phải nộp

2.1. Lệ phí môn bài
Một trong những nghĩa vụ bắt buộc mà một chủ thể kinh doanh khi tiến hành đối với cơ quan nhà nước đó là lệ phí môn bài. Tiền thân của lệ phí môn bài trước đây chính là thuế môn bài, nhưng vì bản chất của nó nên theo quy định pháp luật hiện hành đổi tên thành lệ phí môn bài.
Lệ phí môn bài được chủ thể kinh doanh đóng hàng năm, mức thu lệ phí môn bài dựa trên doanh thu hàng năm của hộ kinh doanh.
Đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì sẽ được miễn nộp lệ phí môn bài, ngoài ra các trường hợp được miễn còn bao gồm: hộ kinh doanh sản xuất muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hải sản và các dịch vụ liên quan đến hậu cần về nghề cá.
Còn nếu hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì mức thu lệ phí môn bài như sau:
- Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu đồng trong một năm thì mức thu lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.
- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng trong một năm thì mức thu lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.
- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng trong một năm thì mức thu lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.
Đối với hộ kinh doanh được thành lập 06 tháng đầu năm thì phải nộp 100% mức thu lệ phí môn bài, thành lập 06 tháng cuối năm thì chỉ phải nộp 50% mức thu lệ phí môn bài. Từ những năm sau thì nộp 100% mức thu lệ phí của một năm.
Thời gian nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.
2.2. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
Hộ kinh doanh khi tiến hành nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì nộp theo phương pháp khoán.
Đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu trong một năm thì không phải nộp thuế GTGT và TNCN, còn trên 100 triệu thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế.
Căn cứ tính thuế đó là doanh thu tính thuế GTGT (TNCN) nhân với thuế suất tính thuế GTGT (TNCN).
Doanh thu để tính thuế GTGT và TNCN là doanh thu đã bao gồm thuế của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ gia công, các tiền hoa hồng, cung ứng dịch vụ trong ký tính thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh.
Nếu có hóa đơn thì doanh thu tính thuế căn cứ theo doanh thu được khoán và các doanh thu ghi nhận trên hóa đơn.
Thuế suất để tính thuế GTGT và TNCN bao gồm:
- Thực hiện hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa: thuế suất tính thuế GTGT là 1%, TNCN là 0,5%.
- Thực hiện dịch vụ xây dựng không bao gồm nguyên vật liệu: thuế suất tính thuế GTGT là 5%, TNCN là 2%.
- Hoạt động sản xuất, vận tải có bao gồm nguyên vật liệu: thuế suất tính thuế GTGT là 3%, TNCN là 1,5%.
- Các hoạt động kinh doanh khác thì thuế suất tính thuế GTGT là 2%, TNCN là 1%.
Vì là nghĩa vụ bắt buộc nên nếu tổ chức, cá nhân không tiến hành nộp thuế đầy đủ và đúng hạn thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, liên hệ với chúng tôi qua 1900.6199 để được tư vấn miễn phí.

Facebook comments