Hồ sơ quyết toán thuế

Một trong những hoạt động cần thiết mà chủ thể kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp cần phải làm khi tiến hành kinh doanh đó chính là hoạt động quyết toán thuế. Quyết toán thuế giúp cho cơ quan thuế truy thu được số thuế mà doanh nghiệp cần phải thực hiện, đồng thời giúp cho doanh nghiệp tổng kết được hoạt động, đánh giá về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình. Vậy hồ sơ quyết toán thuế bao gồm những gì?

1. Khái quát về quyết toán thuế

– Quyết toán thuế thực chất là việc xác định lại khối lượng cũng như giá trị nội dung của công việc, xác định số liệu kế toán mà doanh nghiệp đã thực hiện trong kỳ hạn hay giai đoạn nào đó. Đây là hoạt động thường niên và bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp.
– Thời hạn quyết toán thuế thông thường đối với doanh nghiệp lớn là 01 năm một lần, còn đối với những doanh nghiệp nhỏ thì là 05 năm một lần sau khi có quyết định về việc quyết toán của cơ quan thuế trực tiếp. Thông thường thì cơ quan thuế sẽ báo cho doanh nghiệp ít nhất trước 02 tuần để tiến hành chuẩn bị thanh tra, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực về vấn đề này.

2. Hồ sơ quyết toán thuế

– Người chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động quyết toán cũng như các vấn đề liên quan đến tài chính công ty đó chính là kế toán công ty.
– Kế toán khi tiến hành quyết toán thuế thì cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ chứng từ để nộp và trình bày đến cơ quan thuế.

Một số giấy tờ cần phải có khi tiến hành quyết toán thuế bao gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
– Các hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra kèm theo những tờ khai đã nộp.
– Các giấy tờ khi nộp thuế.
– Báo cáo tài chính của các năm.
– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân theo mẫu.
– Sổ cái về tài khoản cân đối.
– Sổ chi tiết tài khoản khác có liên quan.
– Bản đối chiếu các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của các năm.
– Bảng trích về khấu hao tài sản cố định cũng như việc phân bổ nghĩa vụ.
– Sổ chi tiết về các công nợ phải thu, phải trả khi tiến hành kinh doanh.

Ngoài ra đối với những trường hợp cụ thể thì cần phải có các giấy tờ khác, bao gồm:

  • Đối với tờ khai thuế quý, tháng thì các tờ khai đã nộp sẽ được tải về và in ra rồi sắp xếp theo thứ tự thời gian.
  • Đối với các báo cáo năm thì cần cung cấp báo cáo tài chính doanh nghiệp, quyết toán thu nhập cá nhân, doanh nghiệp tạm tính.
  • Đối với hóa đơn thì sắp xếp hóa đơn theo quý của các năm, hóa đơn mẫu cũng như thông báo về việc phát hành hóa đơn từng lần.
– Trường hợp các quyển hóa đơn gốc mà thiếu chữ ký, thiếu tại liên nào thì ký và đóng dấu cả ba liên đó.
– Về sổ sách thì công ty cần in đầy đủ sổ cái và lưu file mềm bản excel hàng năm để gửi trước cho cơ quan thuế.
– Ngoài ra thì công ty còn phải in các báo cáo chi tiết ngân hàng cũng như các báo cáo về việc tồn quỹ hàng năm.
– Đồng thời thì công ty cần phải cung cấp về hồ sơ lương bao gồm hợp đồng lao động, quyết định tăng ca, giảm trừ gia cảnh cũng như bản cam kết, giấy ủy quyền để quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty mà tiến hành chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế gồm các giấy tờ khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay đến dịch vụ quyết toán thuế giá rẻ tại Hà Nội để được tư vấn cụ thể và chính xác hơn về vấn đề này.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết