You are here

Hợp đồng cho thuê xe

Nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao đồng nghĩ mỗi người cần sắm cho mình ít nhất là một phương tiện để phục vụ việc đi lại hàng ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện sắm cho mình một chiếc xe mới mà thay vào đó những người chưa có đủ tài chính sẽ ưu tiên lựa chọn thuê xe để tiết kiệm chi phí. Việt Luật sẽ tư vấn cho bạn đọc về hợp đồng cho thuê xe thông qua bài viết sau đây.

1. Khái quát về hợp đồng cho thuê xe

Hợp đồng cho thuê xe là văn bản thoả thuận giữa người cho thuê xe và người thuê xe trong đó có quy định quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê.

Thứ nhất, về hình thức của hợp đồng: các bên có thể ký kết hợp đồng cho thuê xe bằng hình thức văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể. Tuy nhiên, để tranh rắc rối sau này Việt Luật vẫn đưa ra lời khuyên cho các bên nên ký kết hợp đồng bằng văn bản để làm căn cứ giải quyết tranh chấp.

Thứ hai, về nội dung của hợp đồng sẽ có các thông tin cơ bản về:

+ Thông tin cơ bản bên cho thuê và bên thuê: Họ và tên, ngày/tháng/ năm sinh, CMND, địa chỉ thường trú,...

+ Mục thuê xe cho bên đi thuê

+ Thông tin cơ bản về loại xe: tên xe, nhãn hiệu, biển kiểm soát, màu sơn, số máy, số khung, 

+ Quyền và nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê:

Bên thuê xe thường có quyền và nghĩa vụ sau:

-    Được bên cho thuê giao xe đúng thời gian đã thỏa thuận. 

-    Được quyền sử dụng xe  trong thời gian các bên đã thoả thuận trong hợp đồng.

-    Được bồi thường khi bên cho thuê vi phạm hợp đồng.

-    Thanh tóan tiền thuê xe cho bên cho thuê với giá các bên đã thoả thuận đúng hạn. 

-    Thường xuyên bảo dưỡng xe theo kỳ hạn

-    Chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe.

-    Phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của mình.

Bên cho thuê có quyền và nghĩa vụ sau:

-    Được nhận chi phí của việc cho thuê xe.

-    Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan khi Hợp đồng có hiệu lực, tạo điều kiện cho bên cho thuê được sử dụng xe.

- Chịu trách nhiệm về nguồn gốc của xe

+ Thời hạn thuê: Hai bên thoả thuận ấn định mức thời gian thuê, có thể ngắn hạn hoặc dài hạn. Tuy nhiên Việt Luật khuyến khích các bên nên thống nhất cụ thể thời gian thuê từ thời gian nào đến thời gian nào.

+ Về giá thuê và phương thức thanh toán: Các bên thỏa thuận giá thuê theo thoả thuận. Đồng thời quy định cụ thể phương thức thanh toán

+ Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng: Khi giao kết hợp đồng thường các bên bỏ qua việc giải quyết tranh chấp vì nghĩ rằng không cần thiết. Tuy nhiên, các bên không thể lường trước được trong qus trình sử dụng xe có thể xảy ra vấn đề gì. Do vậy các bên cần quy định cụ thể phương thức giải quyết tranh chấp khi tranh chấp xảy ra.

Đồng thời các bên có thể ấn định mức bồi thường khi tranh chấp xảy ra.

2. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng cho thuê xe có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết  trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật quy định khác. Khi hết thời hạn mà các bên thoả thuận trong hợp đồng, hợp đồng sẽ hết hiệu lực nếu các bên không gia hạn hợp đồng. Do vậy, các bên cần lưu ý xác định rõ thời hạn hợp đồng có hiệu lực để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng trong thời hạn các bên đã thoả thuận.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về hợp đồng cho thuê xe. Nếu các bên vẫn chưa tìm được câu trả lời của mình thông qua bài viết này thì có thể liên hệ Việt Luật qua số tổng đài: 19006199

Facebook comments