You are here

Khắc dấu công ty khi làm hư hỏng mặt dấu

Con dấu là một dấu hiệu đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Đây là một trong những tài sản quý giá của doanh nghiệp, xuất hiện trong nhiều văn bản đặc biệt là văn bản quan trọng của doanh nghiệp. Khi không may con dấu của doanh nghiệp bị hỏng thì doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì? Công ty tư vấn Việt Luật sẽ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về Thủ tục khắc dấu công ty khi làm hư hỏng mặt dấu thông qua bài viết sau đây. 

thu-tuc-cap-lai-con-dau-cong-ty-bi-hong-min

I/ Khái quát về quản lý con dấu

* Doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đã được cấp dấu thì tiếp tục sử dụng con dấu mà không thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu làm thêm con dấu hoặc tiến hành thay đổi màu mực dấu thì phải thông báo mẫu con dấu.
* Nếu doanh nghiệp thành lập trước 01/ 7/ 2015 thì thực hiện làm con dấu mới, nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 
* Nếu doanh nghiệp được thành lập trước ngày 1/ 7/ 2015 mà bị mất con dấu/ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được phép làm con dấu theo quy định đồng thời doanh nghiệp cần phải thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
* Doanh nghiệp phải tiến hành thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện việc đăng tải thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp làm con dấu lần đầu, thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu, hủy mẫu con dấu.

II/ Thủ tục khắc dấu công ty khi hư hỏng mặt dấu

Như vậy khi doanh nghiệp hủy con dấu do Công an khắc bị hư hỏng mặt dấu thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục sau:

1. Tiến hành khắc lại con dấu mới tại doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khắc dấu
2. Sau khi đã có con dấu doanh nghiệp thông báo mẫu dấu đã thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thủ tục thông báo mẫu dấu thay đổi được tiến hành như sau:
Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung của thông báo gồm:
a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao cho doanh nghiệp  Giấy biên nhận cho doanh nghiệp khi nhận được thông báo hợp lệ, và tiến hành thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Khi doanh nghiệp đã được thông báo về đăng tải mẫu dấu thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu trước đó không còn hiệu lực.
3. Sau khi doanh nghiệp đã nhận được xác nhận của Sở kế hoạch đầu tư. Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định đến Phòng cảnh sát quản lý hành chính của Công an cấp tỉnh.
Trên đây là bài tư vấn của công ty tư vấn Việt Luật, nếu doanh nghiệp còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ dịch vụ khắc dấu và thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử do đội ngũ chuyên viên của Việt Luật thực hiện.

Facebook comments