You are here

Tư vấn luật bảo hiểm

Chào luật sư, tôi là lao động nữ mang thai nghỉ hưởng chế độ thai sản . Tuy nhiên theo quy định của pháp luật hiện hành thì có nhiều chính sách...

Trợ cấp thất nghiệp được trả vào lúc nào? Tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng kết 19006199

 

Người gây tai nạn giao thông do lái xe ô tô và bảo hiểm y tế chi trả như thế nào?

Công ty chi trả trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc phải thế nào?

Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2019 được quy định như thế nào?

Việc đang nghỉ chế độ thai sản liệu rằng có được nhận bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động nên chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ công ty - Tổng đài tư vấn luật lao động

XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI HÀNH VI CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ ?

 

Thưa luật sư, tôi là lao động nam có tham gia bảo hiểm xã hội và có vợ mang thai sắp nghỉ hưởng...

Chào luật sư, Tôi muốn được giải đáp các quy định của pháp luật liên quan đến việc nghỉ hưu của người lao động. Trong trường hợp của tôi tôi rất...

Pages

Facebook comments