You are here

Luật Đầu tư

Khi thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư có thể tạm ngừng hoặc kéo dài việc thực hiện dự án đầu tư so với thời hạn ban đầu.

Tác động của đầu tư nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

 

Pháp luật Việt Nam luôn có những chính sách ưu đãi nhất định trên các phương diện từ kinh tế đến các vấn đề khác có liên quan trực tiếp tới sự...

Quy định về chuyển vốn và tài sản của nhà đầu tư ra nước ngoài

Trong những năm gần đây, bên cạnh các lĩnh vực đầu tư nước ngoài như: công nghiệp chế biến và khai thác khoáng sản,...

Để tiến hành các hoạt động đầu tư trong các dự án kinh doanh của mình nhằm phát sinh nguồn vốn và sinh thu lợi nhuận một cách hợp pháp theo đúng...

Các trường hợp thẩm định dự án đầu tư

Quy định về nội dung của giấy chứng nhận đầu tư như thế nào?

 

Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư ràng buộc các doanh nghiệp trong nước

 

Ngành, nghề nào bị cấm kinh doanh ? Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

 

Pages

Facebook comments