You are here

Luật Doanh nghiệp

Trách nhiệm của người đại diện donah nghiệp theo pháp luật tại Việt Nam theo luật doanh nghiệp 2014 như thế nào?
 

06 ưu tiên dành cho doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động: Không phải đăng ký nội quy lao động, Được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng...

Cơ cấu tổ chức công ty được quy định như thế nào? Từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 tại Việt Nam
 

Tuy nhiên, hiện nay có một số trường hợp doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tài chính. Những trường hợp này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về...

Khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp thì cần lưu ý những vấn đề gì? Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp luôn là vấn đề đau đầu đối với chủ thể...

Một thủ tục bắt buộc với hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập hiện nay là tạo tài khoản ngân hàng công ty. Quy định này được đặt ra nhằm hỗ trợ...

Vậy khi mua cổ phần trong công ty cổ phần thì cần thực hiện những thủ tục gì?

Công ty cổ phần được tổ chức và hoạt động dưới các mô hình khác nhau tùy thuộc vào điều kiện, nhu cầu thực tế của công ty.

Cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm thường kinh doanh đa dạng hàng hoá, đồ tiêu dùng và nhập nguồn hàng từ nhiều nhà phân phối khác nhau

Khi tiến hành các hoạt động từ dự án đầu tư thì tùy các trường hợp mà phải đăng ký cam kết về việc bảo vệ môi trường từ hoạt động của dự án đầu tư...

Pages