You are here

Luật Lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ phía người sử dụng lao động là một trong những căn cứ chấm dứt quan hệ lao động. Để chấm dứt hợp đồng lao...

Phụ cấp tiền lương và xuất hoá đơn chênh lệch được quy định như thế nào? Phụ cấp tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động...

Chế độ tiền lương cho người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì pháp luật đã quy định rất...

 Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hay trợ cấp thất nghiệp là những lợi ích mà người lao động được hưởng. Tuy nhiên, phần lớn người lao động...

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐÚNG CÔNG VIỆC GHI TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐÃ KÝ CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HAY KHÔNG ?...

Thưa luật sư, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động vì một số lý do mà người sử dụng lao động đã giữ lại lương của người lao động. Theo quy...

CHẾ ĐỘ HƯỞNG THAI SẢN KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ NHƯ THẾ NÀO ?

 

Thưa luật sư, tôi đang có một số vấn đề thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về việc người sử dụng lao động sẽ trả lương cho người...

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THÌ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC HẢI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NHƯ THẾ NÀO ?

 

CON CÓ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỂ CHĂM MẸ ỐM KHÔNG ? Thưa luật sư, Tôi có người anh trai đang làm việc tại Công ty TNHH Thống...

Pages