You are here

Luật Lao động

 Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hay trợ cấp thất nghiệp là những lợi ích mà người lao động được hưởng. Tuy nhiên, phần lớn người lao động...

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐÚNG CÔNG VIỆC GHI TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐÃ KÝ CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HAY KHÔNG ?...

Thưa luật sư, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động vì một số lý do mà người sử dụng lao động đã giữ lại lương của người lao động. Theo quy...

CHẾ ĐỘ HƯỞNG THAI SẢN KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ NHƯ THẾ NÀO ?

 

Thưa luật sư, tôi đang có một số vấn đề thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về việc người sử dụng lao động sẽ trả lương cho người...

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THÌ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỘC HẢI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NHƯ THẾ NÀO ?

 

CON CÓ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỂ CHĂM MẸ ỐM KHÔNG ? Thưa luật sư, Tôi có người anh trai đang làm việc tại Công ty TNHH Thống...

 Danh mục ngành nghề cấm đi làm việc ở nước ngoài? Vậy danh mục những ngành nghề và công việc mà pháp luật cấm đi làm việc ở nước ngoài được quy...

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG THỜI VỤ ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KHI NGHỈ PHẢI BÁO TRƯỚC BAO NHIÊU NGÀY ?

 

 Hiện tại tôi có một số các vấn đề mong muốn được giải đáp các quy định của pháp luật liên quan đến tiền lương sẽ được giải quyết như thế nào ?...

Pages