You are here

Luật Thương mại

Quảng cáo thương mại là một hình thức để đưa sản phẩm tiếp cận được với công chứng, với khách hàng. Vậy quyền quảng cáo thương mại của thương nhân...

Tư vấn pháp luật về hợp đồng thương mại? 

 

Chuyển nhượng cổ phần của công ty có phải đóng thuế không ?

Tư vấn giải quyết vi phạm hợp đồng kinh doanh độc quyền?

Vấn đề bảo vệ người tiêu dùng được thực hiện hầu hết ở các quốc gia trên thế giới. 

Tư vấn về hợp đồng tương lai đến hạn thanh toán?

 

Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo như thế nào? hồ sơ bao gồm những gì?

 

Cơ chế giải quyết tranh chấp và rà soát chính sách thương mại

 

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

 

Trong sự phát triển của thị trường hàng hóa cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân các đại lý thương mại đóng một vai trò quan trọng...

Pages