You are here

Một số vấn đề về người đại diện pháp luật doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật là thành phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, để quý vị có hiểu biết rõ nét, cụ thể hơn về chủ thể này, Việt Luật xin cung cấp bài phân tích, đánh giá pháp lý sau đây.
Các vấn đề pháp lý được phân tích:
- Vấn đề 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vai trò gì theo quy định của pháp luật?
- Vấn đề 2: Những người nào có thể làm người đại diện theo pháp luật của công ty?
- Vấn đề 3: Kế toán trưởng có thể làm người đại diện theo pháp luât của công ty không?
- Vấn đề 4: Người đại diện theo pháp luật có được ủy quyền cho người khác thực hiện vai trò đại diện theo pháp luật không? Nếu có thì với điều kiện gì? Nếu không thì tại sao? Và phạm vi ủy quyền?
- Vấn đề 5: Khi vắng mặt người đại diện theo pháp luật, công ty cần làm gì?
- Vấn đề 6: Khi người đại diện theo pháp luật hết nhiệm kỳ, mà trước đó có ủy quyền cho cán bộ khác thực hiện một nhiệm vụ, thì tại thời điểm người đại diện theo pháp luật hết nhiệm kỳ, phạm vi ủy quyền còn hiệu lực không?

tong-dai-tu-van-phap-ly

A. Cơ sở pháp lý
- Bộ luật Dân sự 2015 (“Bộ luật Dân sự”);
- Luật Doanh nghiệp 2014 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Kế toán 2015 (“Luật Kế toán”).
B. Nội dung tư vấn
B.1
. Người đại diện theo pháp luật của công ty có vai trò gì theo quy định của pháp luật?
Khoản 1, Điều 13, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể về vai trò của người đại diện theo pháp luật của công ty: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”
B 2. Những người nào có thể làm người đại diện theo pháp luật của công ty?
- Theo quy định tại Điều 137, Bộ luật Dân sự về đại diện theo pháp luật của pháp nhân, những người sau đây có thể làm đại diện theo pháp luật của công ty.
+ Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;
+ Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
+ Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
- Luật doanh nghiệp 2014 tiếp tục quy định về chủ thể có thể làm đại diện theo pháp luật cho từng loại hình doanh nghiệp (Liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Việt Luật 1900 6199 để được tư vấn cụ thể).
B3. Kế toán trưởng có thể làm người đại diện theo pháp luât của công ty không?
Theo quy định tại khoản 7, Điều 13, Luật kế toán “Nghiêm cấm người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu”. Căn cứ theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp có thể hiểu người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán là “chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.
B4. Người đại diện theo pháp luật có được ủy quyền cho người khác thực hiện vai trò đại diện theo pháp luật không? Nếu có thì với điều kiện gì? Nếu không thì tại sao? Và phạm vi ủy quyền?
Bản chất của vị trí người đại diện theo pháp luật của công ty là không được ủy quyền vai trò người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên trong hoạt động bình thường của công ty, người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền những nội dung nhất định nhằm thực hiện vai trò người đại diện theo pháp luật, để đảm bảo hoạt động của công ty được diễn ra hiệu quả nhất. 
B5. Khi vắng mặt người đại diện theo pháp luật, công ty cần làm gì?
- Đối với từng trường hợp cụ thể, từng loại hình doanh nghiệp sẽ có cách giải quyết khác nhau, Liên hệ với Luật sư của Việt Luật để nhận được tư vấn rõ nét. 
B6. Khi người đại diện theo pháp luật hết nhiệm kỳ, mà trước đó có ủy quyền cho cán bộ khác thực hiện một nhiệm vụ, thì tại thời điểm người đại diện theo pháp luật hết nhiệm kỳ, phạm vi ủy quyền còn hiệu lực không?
Bộ luật Dân sự quy định về các trường hợp chấm dứt đại diện theo ủy quyền tại Điều 140. Theo đó việc người đại diện theo pháp luật hết nhiệm kỳ không rơi vào các trường hợp chấm dứt đại diện theo ủy quyền theo quy định, do đó trong trường hợp này ủy quyền vẫn còn hiệu lực. 
Trên đây là tư vấn của chúng tôi về một số vấn đề pháp lý liên quan đến người đại diện theo pháp luật. Nếu còn thắc mắc hay mong muốn được tư vấn rõ hơn vui lòng liên hệ trực tiếp tới tổng tài tư vấn 1900 6199 để được tư vấn miễn phí. 

Facebook comments