You are here

Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2019

Xin chào luật sư, tôi mới sinh con vào ngày 30/4/2018 và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ đã được 2 năm cho đến khi sinh con, quá trình đóng như sau: từ 4/2016 đến 1/2018 mức lương đóng bảo hiểm là 3.000.000 VNĐ/tháng, từ 2/2018 đến 4/2018 mức lương đóng bảo hiểm là 4.000.000 VNĐ/ tháng. Vậy nay cho tôi hỏi mức hưởng chế độ thai sản của tôi được tính như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

tong-dai-mien-phi-19006199

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tổng đài tư vấn bảo hiểm miễn phí, vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
2. Nội dung tư vấn :
* Điều kiện được hưởng chế độ thai sản :
Căn cứ vào Điều 31 LBHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản :
" Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."
Như vậy với trường hợp của bạn, bạn là lao động nữ sinh con và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, do đó bạn có đầy đủ các điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.
* Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con:
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 34 LBHXH 2014 quy định về thời gian hưởng khi sinh con:
" Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng."
Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
( Chú ý: thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.)
Như vậy với trường hợp của bạn, thời gian bạn được nghỉ chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
- Căn cứ vào Điều 38 LBHXH 2014 quy định về trợ cấp một lần sau khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:
" Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con." 
- Căn cứ vào Điều 39 LBHXH 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:
" Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;
c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.
2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.
3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."
Như vậy, với quy định trên, mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp của bạn được tính như sau:
 Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản = ( 3.000.000 x 4+ 4.000.000 x 2) / 6 = 3.333.000 VNĐ.
Như vậy, bạn được hưởng những chế độ thai sản như sau:
- Thời gian nghỉ chế độ thai sản : 6 tháng.
- Trợ cấp 1 lần : bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh con.
- Mức hưởng chế độ thai sản : 3.333.000 VNĐ.
Trên đây là nội dung tư vấn của Việt Luật về vấn đề mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2018. Nếu còn có vướng mắc gì chưa hiểu, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006199 để được giải đáp.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Facebook comments